x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

(więcej…)

SQL_sp_execute_OK

j_skorowidze.aspx

Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy.

Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry

  • PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida
  • MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida
  • KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do pola KOD przekazanej wartości
  • KOD1 – działanie analogiczne do parametru KOD, z tym, że dla pola KOD1

(więcej…)

StudioSystem

Software House Platforma StudioSystem to elastyczne rozwiązanie działające na Microsoft Windows 2012 Server i bazie SQL 2012 Server. Jądro systemu wykorzystuje aplikacje napisaną ASP.net, język C#, javascript, CSS3 i jest zgodne ze standardem HTML5.