_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program udostępnia opcje przeglądania, edycji i dopisywania kodów zapytań.

Czytaj dalej _code_sql

Logowanie do systemu

Rozwiązania działające na platformie StudioSystem pozwalają na kilka metod związanych z autentykacją i autoryzacją użytkowników programu.

W zależności od potrzeb danego wdrożenia oprogramowanie może korzystać jednej z trzech metod związanych z logowaniem użytkowników do programu przez przeglądarkę internetową.

Czytaj dalej Logowanie do systemu

Rewizja

Transakcja j_insert_update może dzięki ustawieniom skorowidza RVZN wykonywać automatycznie zapis zmian na formularzu w bazie w postaci historii zmian, któe można przeglądać na zasadzie rewizji.

Czytaj dalej Rewizja

translator.aspx

translator

Transakcja translator.aspx pozwala na dokonywanie zamiany dowolnych fraz na inne frazy. Zastosowanie do poprawiania tekstów, standardowych błędów i pomyłek. Transakcja działa w oparciu o definicje skorowidza o kodzie prx=LANG za pomocą którego definiujemy metodę działania translatora oraz tabeli _language, w której zapisujemy frazy do przetłumaczenia.

Uwaga: standardowo tabela _language zawiera tłumaczenia na języki obce, dlatego definiując unikalny kod należy pomijać kody języków np. PL-pl

Czytaj dalej translator.aspx

Grupy

Dodawanie-grupy

Program StudioSystem pozwala tworzyć (definiować) dowolne grupy obiektów (paczki) i użytkowników mających uprawniania dostępu do nich. Elastyczne rozwiązanie pozwala przypisywać pozycje i użytkowników wg obiektów (czyli tabel zdefiniowanych z skorowidzu TABLS). Czytaj dalej Grupy