Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające na projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy.

Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych łatwiej jest konfigurować ustawienia per dana rola. Lista zdefiniowanych ról w systemie wyświetlana jest w postaci rozwijanego submenu.

Moduł KONFIGURACJA dostępny jest dla użytkownika z uprawnieniami SUPERVISOR, który może go uruchomić wybierając pozycję z panelu startowego po prawej stronie.

moduł konfiguracja

Po uruchomieniu moduł KONFIGURACJA wyświetla po lewej stronie menu dostępnych opcji, a w głównym oknie listę ról. Wybór roli pozwala ograniczyć ilości parametrów dla danej opcji.

konfiguracja wybór roli
Kategorie: Konfiguracja