j_insert_update hasla edycja

j_insert_update – zaawansowane programowanie – przykład 3

W przykładzie 1 i drugim stworzyliśmy dedykowany formularz na bazie transakcji j_insert_update.aspx. Formularz pozwala nam wyświetlać dane w tabelce, dodawać i usuwać rekordy. W życiu jednak zdarzają się sytuacje, gdy raz zapisane dane należy zmienić (poprawić, zmodyfikować) po prostu dokonać edycji.

Poniższa strona opisuje w jaki sposób możemy w programie StudioSystem osiągnąć taki efekt w transakcji j_insert_update.aspx.

(więcej…)

ilub

j_insert_update kontrola wypełnienia kontrolek „lub”

Standardowa funkcjonalność kontroli wymagalności wypełnienia pól w transakcji j_insert_update pozwala zaznaczyć czy dana kontrolka musi być przez użytkownika wypełniona. W penych jednak sytuacjach możemy chcieć kontrolować czy użytkownik wpisał dane w jednej lub drugiej kontrolce (lub wielu innych). Zasada kontroli polega na sprawdzeniu czy którakolwiek ze wskazanych jest wypełniona, a nie każda z nich (zapytanie typu ta lub ta lub tamta).

(więcej…)

skorowidz CEDT

Zapis w bazie danych z formularza

Za pomocą transakcji editor.aspx użytkownik może wprowadzać dowolnie formatowane za pomocą kodu HTML teksty. Tekst ten można zapisywać w bazie danych SQL w dowolnie wskazanej tabeli i kolumnie. Można jednak wykorzystać funkcjonalność programu StudioSystem do tego aby wskazane elementy formularza zostały zapisane w bazie jako wyodrębniona informacja i zapisana w tabeli DPCEC. Zapis wyodrębnionych informacji pozwala na dalszą analizę i raportowanie tak uporządkowanych danych.

(więcej…)