parametr script

j_insert_update – zaawansowane programowanie

Transakcja j_insert_update to niezwykle elastyczne rozwiązanie pozwalające na manipulowanie danymi do zapisu i aktualizacji danych w bazie SQL Server. Konfigurując szablon można swobodnie zaprojektować co i w jaki sposób chcemy zapisywać. Niniejsza dokumentacja poszerza opis funkcjonalny transakcji j_insert_update o dodatkowe możliwości programowania w java script dowolnych funkcji i ich uruchamianie w określonych sytuacjach (zdarzeniach).

Opis dedykowany jest dla zaawansowanych wdrożeniowców – programistów – wymagana podstawowa znajomość programowania w java script + JQuery.

(więcej…)

x_flagi

j_update.aspx

Transakcja pozwalająca w szybki i prosty sposób edytować wybrane pola tabeli. Transakcja j_update nastawiona jest na szybkie wprowadzanie danych np. ze skanera kodów kreskowych – jest ona zoptymalizowana pod względem liczby kliknięć. Po uruchomieniu, automatycznie, kursor ustawiony jest w pierwszym polu, aby przejść do następnego pola wystarczy nacisnąć klawisz ENTER. Klawisz ENTER w ostatnim polu powoduje zapisanie do bazy wprowadzonych danych. (więcej…)

menu_skorowidz

menu_skorowidz.aspx

Wyświetlanie listy wyboru tworzone na podstawie ustawień dowolnego skorowidza. Po kliknięciu przez użytkownika na wybraną pozycję następuje przekierowanie na wskazaną transakcję, wraz z parametrami. Wybrana pozycja dodawaną ma wartość odczytywaną ze skorowidza z kolumny KOD jako parametr kod=wartość.

(więcej…)
x_flagi

x_flagi.aspx

Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem PRX=FLG. (więcej…)

j_tree

j_tree.aspx

Pewne informacje zapisywane w systemie mogą być z natury rzeczy gromadzone w układzie hierachicznym. Doskonałym narzędziem do prezentowania takich danych w programie jest transakcja wyświetlająca zależności za pomocą tzw. „drzewka”.

(więcej…)

submenu_jqx

submenu_jqx.aspx

Oprogramowanie okna czasowe

Submenu zastępujące poprzednią wersję transakcji sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle gdy z menu głównego wybierana jest pozycja bardziej ogólna np. dokumenty przyjęć, kartoteki kontrahentów itp.

Za pomocą transakcji sub_menu.aspx można wyświetlić listy wyboru precyzujące jakiego rodzaju dokumenty chce użytkownik wyświetlić, albo jakiego rodzaju kartoteki kontrahentów (dostawców, odbiorców, przewoźników itp).

(więcej…)

j_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji. (więcej…)