menu_skorowidz

menu_skorowidz.aspx

Wyświetlanie listy wyboru tworzone na podstawie ustawień dowolnego skorowidza. Po kliknięciu przez użytkownika na wybraną pozycję następuje przekierowanie na wskazaną transakcję, wraz z parametrami. Wybrana pozycja dodawaną ma wartość odczytywaną ze skorowidza z kolumny KOD jako parametr kod=wartość.

(więcej…)
j_tree

j_tree.aspx

Pewne informacje zapisywane w systemie mogą być z natury rzeczy gromadzone w układzie hierachicznym. Doskonałym narzędziem do prezentowania takich danych w programie jest transakcja wyświetlająca zależności za pomocą tzw. „drzewka”.

(więcej…)

submenu_jqx

submenu_jqx.aspx

Oprogramowanie okna czasowe

Submenu zastępujące poprzednią wersję transakcji sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle gdy z menu głównego wybierana jest pozycja bardziej ogólna np. dokumenty przyjęć, kartoteki kontrahentów itp.

Za pomocą transakcji sub_menu.aspx można wyświetlić listy wyboru precyzujące jakiego rodzaju dokumenty chce użytkownik wyświetlić, albo jakiego rodzaju kartoteki kontrahentów (dostawców, odbiorców, przewoźników itp).

(więcej…)
konfiguracja submenu

SubMenu

Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym, w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Po rozwinięciu sekcji pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, według których możemy zdefiniować SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów definiowana jest w sekcji Ustawienia i menu definicja kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU. (więcej…)