platforma studiosystem

Masked Input

Jedną z form wprowadzania danych na formularzu transakcji j_insert_update.aspx oraz j_cecha.aspx  jest możliwość określenie sposobu wprowadzania danych za pomocą MASKED INPUT. W tym celu wybieramy kontrolkę typ MASK i w kolumnie parametry podamy sposób formatowania danych.

Przykładowo wpisujemy dla pola INDEKS w kolumnie parametry: mask=##-### (więcej…)

export xlsx

export_xlsx.aspx

Oprogramowanie magazynowe online

Pobieranie danych z bazy danych SQL i zapisanie ich w pliku Excel pakietu Microsoft Office z formacie XLSX (od wersji Office 2007) jest możliwe za pomocą uniwersalnej transakcji export_xlsx.aspx. Transakcja pozwala na eksport dowolnych danych bez żadnego formatowania i ozdabiania i zapis w pliku xlsx.

(więcej…)
x_flagi

j_update.aspx

Transakcja pozwalająca w szybki i prosty sposób edytować wybrane pola tabeli. Transakcja j_update nastawiona jest na szybkie wprowadzanie danych np. ze skanera kodów kreskowych – jest ona zoptymalizowana pod względem liczby kliknięć. Po uruchomieniu, automatycznie, kursor ustawiony jest w pierwszym polu, aby przejść do następnego pola wystarczy nacisnąć klawisz ENTER. Klawisz ENTER w ostatnim polu powoduje zapisanie do bazy wprowadzonych danych. (więcej…)

menu_skorowidz

menu_skorowidz.aspx

Wyświetlanie listy wyboru tworzone na podstawie ustawień dowolnego skorowidza. Po kliknięciu przez użytkownika na wybraną pozycję następuje przekierowanie na wskazaną transakcję, wraz z parametrami. Wybrana pozycja dodawaną ma wartość odczytywaną ze skorowidza z kolumny KOD jako parametr kod=wartość.

(więcej…)
x_flagi

x_flagi.aspx

Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem PRX=FLG. (więcej…)