Aktualizacja userów AD

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsza parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • PARAMETRY:
    • ActiveServer – nazwa serwera w sieci lokalnej, na którym uruchamiane jest zadanie importowania użytkowników z domeny do tabeli _users oraz knkon

 

Dodatkowe parametry domeny z pliku exe.config:

Przechwytywanie

 

 

 

Kategorie: SSJOB