j_tree

j_tree.aspx

Pewne informacje zapisywane w systemie mogą być z natury rzeczy gromadzone w układzie hierachicznym. Doskonałym narzędziem do prezentowania takich danych w programie jest transakcja wyświetlająca zależności za pomocą tzw. „drzewka”.

(więcej…)