robot with hud

Tryb Proxy

Platforma StudioSystem wychodząc na przeciw coraz większym potrzebom klientów posiada teraz funkcjonalność pracy w zabezpieczonym trybie PROXY.

Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób zabezpieczamy dostęp do wszystkich funkcji systemowych a zezwalamy tylko na te transakcje, które są przeznaczone do uruchamiania w trybie bez logowania.

(więcej…)
administrator parametry

Parametry systemowe

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry.

W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej.

W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. (więcej…)