Tryb Proxy

Platforma StudioSystem wychodząc na przeciw coraz większym potrzebom klientów posiada teraz funkcjonalność pracy w zabezpieczonym trybie PROXY. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób zabezpieczamy dostęp do wszystkich funkcji systemowych a zezwalamy tylko na te transakcje, które są przeznaczone do uruchamiania w trybie bez logowania. Czytaj dalej Tryb Proxy

Metody logowania do systemu

Platforma StudioSystem jako rozwiązanie webowe bazujące na Microsoft Windows Serwer domyślnie korzysta z autentykacji Windows przy logowaniu użytkowników do programu. Użytkownicy mogą być lokalni danego serwera na którym działa aplikacja i serwer IIS lub użytkownicy domenowi, gdy w danej jednostce wdrożone jest active directory (AD).

Czytaj dalej Metody logowania do systemu

Parametry systemowe

administrator parametry

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry.

W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej.

W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. Czytaj dalej Parametry systemowe