O czym piszemy?

Zespół ambitnych pracowników SoftwareStudio zapewnia, że aplikacje internetowe na zamówienie nie będą tuzinkowe. Systemy zarządzające sprzedażą i gospodarką magazynową są najpopularniejszym i najczęściej kupowanym oprogramowaniem dla firm.

VSS.net

Wykorzystanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie ułatwia pracę nie tylko w dziale logistyki, ale także w magazynie. Aplikacja Android awizowanie dostaw upraszcza planowanie harmonogramu oraz przystosowuje się do wymagań przewoźników. Celem awizowania dostaw jest niwelowanie nierównego obciążenia magazynu.

WMS.net

Czy może działać centrum logistyczne bez sprawnego systemu WMS ? System przeznaczony dla branży operatorów logistycznych, świadczących zarówno proste jak i zaawansowane usługi logistyczne. Android – aplikacja magazynowa może obsłużyć dowolną liczbę towarów i dokumentów magazynowych. Kod kreskowy może być dowolnym ciągiem znaków, niekoniecznie konkretnym typem kodu.

TCS.net

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

RMA.net

Reklamacja towaru przez klienta jest nieuniknioną konsekwencją prowadzenia działalności. Dlatego proces reklamacyjny wymaga odpowiedniego narzędzia informatycznego. Takie rozwiązanie oferuje SoftwareStudio, czyli wyspecjalizowane oprogramowanie do reklamacji online. Niezależnie od stanu faktycznego każda reklamacja musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. I tu pomocna będzie aplikacja do zarządzania reklamacjami.

Moduł dla administratora

Moduł administracyjny programu znajduje się w zakładce administrator. Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować sposób działania programu magazynowego WMS. Administrator posiada szereg opcji do wyboru za pomocą których konfiguruje się najważniejsze elementy systemu.
modul-konfigurator

Moduł konfiguracji

Elastyczność platformy StudioSystem zapewnia niesamowite możliwości modułu konfigurator. Za jego pomocą można bardzo wiele spersonalizować, żeby nie powiedzieć że wszystko.

sms.aspx

Transakcja sms.aspx pozwala na dopisanie wiadomości do tabeli _sms. Dopisane wiadomości są wysyłane przez usługę wybranego operatora. Transakcja sms.aspx jest elementem rozwiązania wysyłania SMS.

Kalendarz obsługa AddUnion

W kwietniu 2020 wprowadziliśmy nowość, możliwość definiowania zapytania dla zasobów (obiektów), czyli tzw. resources.
raporty

Podgląd raportu zoompercent

Transakcje raporty.aspx oraz wydruk_refno.aspx umożliwiają podgląd raportu. Standardowo zawartość raportu wyświetlana jest w rozmiarze 100%.
Post Its Bunt Chaos 2

Wielojęzyczność, czyli multilanguage

Jeżeli z programu mają korzystać nie tylko polscy pracownicy, ale także pracownicy sezonowi to niezbędna będzie wersja z modułem obsługi wielu języków.
panel supervisor

SuperVisor

SuperVisor, czyli osoba nadzorująca. Taką rolę w systemie pełni osoba lub osoby z odpowiednimi kompetencjami. Posiada ona najwyższe uprawniania.
praca biurowa

Import seryjny

Transakcja role_sys/Public/import_file_seria pozwala na seryjny import plików pobranych z wielu zdefiniowanych lokalizacji. Transakcja prócz importu pozwala także opcjonalnie na eksport raportu zaimportowanych lub zaktualizowanych danych w formacie pliku csv. Import seryjny wymaga zdefiniowania pozycji w skorowidzu o PRX=IMS. W skorowidzu uzupełniamy kolejno kolumny. W kolumnach podajemy kod UID odpowiednich zapisów z tabeli _code_sql. Pola wymagane…

Przychody wewnętrzne – jqs_dpmag_pw.js

Skrypt wykorzystywany programie WMS umożliwiający użytkownikowi na dopisanie dokumentu przyjęcia wewnętrznego PW oraz przyjęcia bezpośredniego PZB w zależności od użytych parametrów.
robot with glass tablet

Integracja z wagami w sieci TCP IP

Podłączenie do systemu wagowego Aby wdrożyć możliwość odczytu wagi z systemu pomiarowego, należy wagę komunikującą się poprzez port szeregowy podłączyć do serwera konwertującego komunikację z portu szeregowego do sieci TCP/IP. Urządzenia tego typu to np. Moxa Nport. Urządzenie musi być dostępne z poziomu serwera aplikacji SoftwareStudio, w zależności od potrzeb można wykorzystać do tego celu…
chaos wybór parametrów

import_jpg.aspx

Hurtowy import plików jako załączniki do bazy realizować możemy za pomocą transakcji /role_sys/import_jpg.aspx
Cloud computing proxy

Import plików XML

Transakcja: /role_sys/import_xml.aspx Transakcja import XML pozwala na zaimportowanie do bazy danych informacji z pliku XML o ustalonym przez Software Studio szablonie. Przygotowany szablon jest uniwersalny i pozwala przechowywać dowolne informacje w formie tabelarycznej. Spis treści Szablon pliku XML. Źródło pliku XML. Z serwera FTP. Ze ścieżki w katalogu aplikacji WWW… Procesowanie pliku. Procesowanie danych. Ograniczenia….
Smart logistic industry 4.0 , QR Codes Asset warehouse and inventory management supply chain technology concept. Group of boxes in storehouse can check product inside and order pick time.

Kurier.aspx

Transakcja role_sys/kurier.aspx pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL. Dane pobierane i wysyłane do kuriera są standardowo zapisywane w tabeli _wbill.

Przyjęcie z wypożyczalni dpmag_insert_npdj.aspx

Studio TCS.net pozwala na rejestrowanie wypożyczeń narzędzi z wypożyczalni, do czego została przygotowana dedykowana funkcjonalność. Przyjęcie z wypożyczalni narzędzi wykonywane jest za pomocą dedykowanej transakcji, która pozwala na dopisanie i edycję dokumentu.

Anulowanie awizacji – maw_events_del.js

Jest to transkacja pozwalająca użytkownikowi na anulowanie awizacji. Zrealizowanie funkcjonalności z wykorzystaniem javascript – w odróżnieniu od zastosowania transkacji x_delete.aspx – pozwala na zaimplementowanie dodatkowych elementów. Uruchomienie transkacji W związku z tym, że mamy do czynienia z transkacją javascript konieczne jest wykorzystanie transkacji jqs.apsx z wykorzystaniem odpowiednich parametrów. Przykład uruchomienia: ../role_sys/jqs.aspx?kod=MAWDEL&refno=3812060508640623 W pierwszej części przykładu…

maw_ach.js

Funkcjonalność odpowiedzialna za zmianę statusu awizacji podczas realizacji procesów logistycznych wewnątrz oddziału. Poszczególne kroki rejestrowane są w dynamicznie formatowanym formularzu.
schematy softwarestudio

Ustawienie schematów Draw.io

Oprogramowanie SoftwareStudio umożliwia wyświetlenie oraz edycję schematów, które  zostały wykonane za pomocą aplikacji draw.io.
platforma studiosystem

Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu.

Przyjęcie sprzętu – dpmag_insert_p.aspx

Autorska platforma StudioSystem na której budowane są programy od SoftwareStudio wśród wykorzystywanych transakcji posiada taką która umożliwia ewidencję przyjęcia sprzętu do firmy/magazynu.
Programmers Working, Looking At Computer In IT Office.

Systemy TMS

Awizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu stan w pierwszej kolumnie rejestru. Systemy TMS pomagają, by pojazdy znalazły się…
praca biurowa

Import z pliku XLS (excel)

Usługi informatyczne Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS lub XLSX (Microsoft Excel) lub plików tekstowych typu CSV (dat).

Zmiana statusu przez skanowanie – maw_events_scan.js

Skrypt maw_events_scan.js przygotowany został z myślą o automatyzacji pracy pracowników ochrony oraz magazynu. Po wybraniu przez użytkownika pozycji menu Skanowanie wyświetlony zostanie formularz. W polu Kod powinien zostać zeskanowany kod kreskowy lub QR awizacji. Po wykonaniu skanu lub wciśnięcia entera program sprawdzi czy istnieje awizacja o podanym kodzie oraz spełniająca określone warunki. Jeśli nie będzie…

Wjazdy nieawizowane – maw_events_ins_yms.js

Pomimo wdrożenia programów do awizacji transportów często użytkownikom nie udaje się awizować 100% dostaw oraz wysyłek. Wynika to z wielu czynników. Przykładami mogą być między innymi brak dyscypliny wśród kierowców oraz firm spedycyjnych lub bardzo duża dynamika zmian w zapotrzebowaniu fabryki na różne surowce. W związku z tym, że nie wszystkie transporty mogą zostać zaawizowane…

Księga gości – maw_events_ins_vss.js

Na teren obiektów przemysłowych lub logistycznych poza transportami dedykowanymi do obsługi w magazynie wchodzą lub wjeżdżają osoby niezwiązane z transportem towarów. W celu rejestrowania oraz prowadzenia ewidencji wejść oraz wjazdów prowadzone są przez ochronę lub pracowników obsługujących bramy wjazdowe papierowe księgi gości. W celu zapewnienia kompleksowego narzędzia do rejestrowania ruchów na terenie obiektu przygotowaliśmy elektroniczną…

jqs_wms_operacje.js

Skrypt wykorzystywany w roli magazyn WMS przeznaczony jest do zamykania zleceń wydania oraz awizacji przyjęcia, ponadto umożliwia również generowanie dokumentów rozchodowych ze wskazanej lokalizacji.
Smart logistic industry 4.0 , QR Codes Asset warehouse and inventory management supply chain technology concept. Group of boxes in storehouse can check product inside and order pick time.

System awizacji dostaw w magazynach

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.

_CODE_SQL SYS

Idea wykorzystania tabeli _code_sql ogranicza się do zabezpieczenia bazy danych i zapytań przed dostępem dla użytkowników aplikacji www i Android. Wykorzystywanie unikalnych identyfikatorów UID po stronie klienta i przeniesienie logiki biznesowej na stronę serwera wydaje się obecnie najlepszym rozwiązaniem pod kątem bezpieczeństwa.
Closeup a blue toned calendar page with drawing-pins

Okno czasowe YMS

Okno czasowe w logistyce służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego…

jqs_kartoteki.js

Skrypt jqs_kartoteki.js wykorzystywany w roli Magazyn WMS.net umożliwia automatyczne dopisanie kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Kategorie kosztów są wykorzystywane podczas generowanie dokumentu rozliczenia kosztów, który może być podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi dla wybranego kontrahenta we wskazanym przedziale czasowym.

Integracja z wagami samochodowymi – maw_waga_.js

Wdrożenie systemu do awizacji transportów coraz częściej sprowadza się do implementowania kompleksowej obsługi wysyłek i dostaw w magazynach, centrach logistycznych lub fabrykach. Jednym z istotnych elementów rozbudowanego systemu jest kontrola wagi pojazdów. W celu zapewnienia tej obsługi wprowadziliśmy w naszym systemie możliwość integracji wag samochodowych z systemem VSS.net. Widok w programie Z myślą o tworzeniu…
platforma www

Transakcja JQS

Uniwersalna transakcja pozwalająca na tworzenie dowolnych formularzy w języku javascript i JQuery.
dokumenty excel

wzfromxls

Transakcja wzfromxls pozwala na dopisanie zlecenia wydania na podstawie pliku xls. Importowane do programu dane, odczytywane są z pierwszego arkusza.
Cloud computing proxy

sql_proxy_rma_v

Transakcja role_proxy/jqs_proxy_rma_v.js pozwala na sprawdzenie statusu reklamacji w trybie proxy (bez logowania). Do poprawnego działania wymagane jest podanie parametru key=, który odnosi się do skorowidza o PRX=PROXY, przykład: https://root.softwarestudio.com.pl/role_proxy/DefaultJqs.aspx?kod=JQS_PROXY_RMA_V&key=1746A9C8-455F-4AS0-B098-49642B4BC430&refno=6365376038183081 W przypadku wywywołania transakcji z parametrem refno, należy wpisać tylko numer RMA. Parametr refno= uzupełnia automatycznie pole odpowiadające za numer referencyjny. W przypadku wywołania transakcji bez…

wizualizacja.aspx

Transakcja wizualizacja.aspx wykorzystywana jest w roli Magazyn WMS.net i umożliwia przedstawienie w sposób graficzny zajętości magazynu.
system zarządzania

_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program udostępnia opcje przeglądania, edycji i dopisywania kodów zapytań.
oprogramowanie

ssJob

Aplikacja ssJob pozwala na wykonywanie automatycznie zadań w określonych odstępach czasowych. W celu utworzenia nowego zadania należy wypełnić tylko pola wymagane przez konkretne zadanie. Wartości zapisywane są w tabeli _jobs.

dpmag_insert_zlj.aspx

Transakcja dpmag_insert_zlj.aspx wykorzystywana w roli Magazyn WMS.net umożliwia dopisanie dokumentu zmiany lokalizacji wg asortymentu
raporty

Raporty.aspx

Transakcja role_rap/raporty.aspx pozwala na podgląd wydruku lub generowanie plików z wynikami raportu w formacie XLS lub PDF.

dpmag_insert_wzj.aspx

Transakcja dpmag_insert_wzj.aspx wykorzystywana w roli Magazyn WMS.net służy do dopisania dokumentu wydania zewnętrznego z magazynu WZ na podstawie zlecenia ZWZ.
praca biurowa

J_grid – dodatkowe polecenia w toolbarmenu

Wyświetlanie danych w tabeli za pomocą transakcji j_grid.aspx często związane jest z dodaniem poleceń (przycisków umieszczonych w górnym pasku nad tabelką). Poza standardową konfiguracją polegającą na ustawieniu tych przycisków istnieje możliwość dodania poleceń w listy rozwijanej.

dpmag_insert_rwj.aspx

Transakcja dpmag_insert_rwj.aspx wykorzystywana w roli Magazyn WMS.net służy do dopisania dokumentu rozchodu wewnętrznego.
Website design. Developing programming and coding technologies.

Import z pliku tekstowego (CSV)

Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie tekstowym tzw. CSV . Pliki mogą mieć różną strukturę a dane rozdzielone mogą być różnymi symbolami, domyślnie znakiem przecinka, ale dopuszczalne są znaki średnik lub pionowa kreska.
robot with glass tablet

Tradeshift – integracja

Poniższy opis dotyczy integracji – przesyłania dokumentów z Studio System do platformy Tradeshift za pomocą podłączenia SFTP . Krok 1: Klucze. W pierwszym kroku należy wygenerować zestaw kluczy RSA i dodać klucz publiczny po stronie aplikacji WEB Tradeshift. (Instrukcja do tego etapu znajduje się również pod adresem: http://integrate.tradeshift.com/sftp/ ) Pobieramy/uruchmiamy PuTTy, generujemy klucz RSA – zapisujemy zarówno klucz publiczny jak…

dpmag_insert_pzj.aspx

Transakcja dpmag_insert_pzj.aspx wykorzystywana w programie Studio Magazyn WMS.net służy do dopisania bądź edycji dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ dopisywanego na podstawie awizacji przyjęcia ZPZ

dpmag_insert_pwj.aspx

Transakcja dpmag_insert_pwj.aspx wykorzystywana w programie Studio Magazyn WMS.net służy do dopisania dokumentu przyjęcia bezpośredniego oraz opisania dokumentu przychodu wewnętrznego.

_CODE_SQL NAR

Idea wykorzystania tabeli _code_sql ogranicza się do zabezpieczenia bazy danych i zapytań przed dostępem dla użytkowników aplikacji www i Android. Wykorzystywanie unikalnych identyfikatorów UID po stronie klienta i przeniesienie logiki biznesowej na stronę serwera wydaje się obecnie najlepszym rozwiązaniem pod kątem bezpieczeństwa.
platforma www

System awizacyjny

Czy korzystacie w obsłudze załadunków / rozładunków z systemu okien ? Samochód przyjeżdża na daną porę / godzinę zaawizowaną przez spedytora bądź wyznaczoną przez dyspozytora magazynu. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców).
Program do przyjmowania zleceń

dpmag_insert_mxj.aspx

Transakcja dpmag_insert_mxj.aspx wykorzystywana jest w programie Studio Magazyn WMS.net do dopisania dokumentu tworzenia palety mix.

Dokumentacja

Moduł administratora udostępnia opcje przeglądania struktury bazy danych, widoków funkcji czy procedur składowanych. Jest to narzędzie ułatwiające poznanie logiki danych. Przeznaczone jest dla administratorów, serwisantów i wdrożeniowców.

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu.
Industry 4.0 , Augmented reality and smart logistic concept. Hand holding tablet with AR application for check order pick time in smart factory.Man use AR glasses and industry infographic background.

Logowanie do systemu

Rozwiązania działające na platformie StudioSystem pozwalają na kilka metod związanych z autentykacją i autoryzacją użytkowników programu.

dpzle_insert_zwzj.aspx

Transakcja dpzle_insert_zwzj.aspx umożliwia dopisanie nowego zlecenia wydania w Studio Magazyn WMS.net

Rewizja

Transakcja j_insert_update może dzięki ustawieniom skorowidza RVZN wykonywać automatycznie zapis zmian na formularzu w bazie w postaci historii zmian, któe można przeglądać na zasadzie rewizji.

Oprogramowanie magazynowe online

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE ONLINE Oprogramowanie magazynowe online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.
chaos wybór parametrów

j_grid.aspx – parametry

Uruchamiając transakcję j_grid przekazać musimy parametr obowiązkowy wskazujący kod jaki ma być wykorzystany do zbudowania widoku tabeli danych (zestawienia)

j_grid.aspx – konfiguracja kolumn

Po zdefiniowaniu zapytania tworzącego widok, a także dostępnych funkcji należy zbudować jego strukturę w tym celu należy skorzystać z funkcji Utwórz/aktualizuj kolumny. Przy poprawnie zdefiniowanym zapytaniu do bazy danych po wykonaniu funkcji winno się wyświetlić zestawienie utworzonych kolumn. 

j_grid.aspx – dopisanie, edycja widoku

J_grid.aspx to uniwersalna transakcja do wyświetlania danych w postaci zestawień (tabel) ustawiana za pomocą modułu KONFIGURACJA. Pozwala nie tylko wyświetlać dowolne zapytania w postaci tabel z uwzględnieniem przedziałów czasowych, ale także w powiązaniu z listą przycisków wyświetla pasek ToolBar-a do uruchamiania powiązanych transakcji. J_grid.aspx to jedna z podstawowych transakcji platformy StudioSystem.