Transakcja role_sys/Public/import_file_seria pozwala na seryjny import plików pobranych z wielu zdefiniowanych lokalizacji.
Transakcja prócz importu pozwala także opcjonalnie na eksport raportu zaimportowanych lub zaktualizowanych danych w formacie pliku csv.

Import seryjny wymaga zdefiniowania pozycji w skorowidzu o PRX=IMS.

W skorowidzu uzupełniamy kolejno kolumny. W kolumnach podajemy kod UID odpowiednich zapisów z tabeli _code_sql. Pola wymagane prócz PRX to:

 • KOD –  wartość przekazywana podczas wywoływania transakcji.
Konfiguracja

Wiele rekordów skorowidza może posiadać ten sam kod, dzięki czemu jedno uruchomienie transakcji umożliwia import/update do wielu tabel wg ustalonej kolejności.

WAŻNE!
PRZYKŁADY WSKAZUJĄ SPOSÓB UZUPEŁNIENIA KOLUMN W TABELI _CODE_SQL

 • SCIEZKA – w polu zapisywana ścieżka do lokalizacji, z której mają zostać pobrane pliki do importu
  PRZYKŁAD
  SELECT ‚App_FTP\IN\KNASO1\’ AS PATH
 • OPIS –w  polu wpisujemy UID polecenia wywołania procedury składowanej, która ma zostać uruchomiona
  PRZYKŁAD UZUPEŁNIENIA KOLUMNY ZAPYTANIE W TABELI _CODE_SQL
  exec [DEMO_CLIENTS_TMHOLDING_CUSTOM].[dbo].[sp_imp_knaso] ‚@_REFNO_IMPORT’, ‚@_FILE_REFNO’, ‚@0COLUMN’, ‚@1COLUMN’, ‚@2COLUMN’, ‚@3COLUMN’, ‚@4COLUMN’, ‚@5COLUMN’, ‚@6COLUMN’,  ‚@7COLUMN’, ‚@8COLUMN’

Należy wskazać dokładną ścieżkę do wywoływanej procedury łącznie z nazwą  bazą danych w której się ona znajduje, np. [DEMO_CLIENTS_TMHOLDING_CUSTOM].[dbo].[sp_imp_knaso]

Folder importu – przykładowa ścieżka wskazuje folder KNASO1 jako ten do umieszczenia pliku importu dla konfigurowanego rozwiązania. Zgodnie z zapytaniem w UID podanym w kolumnie ścieżka
 • KOLEJNOSC – wartość z pola wykorzystywana do wywołaniu importu do wielu tabel, gdy wiele rekordów skorowidza ma te sam kod

Opcjonalnie można również uzupełnić kolumny:

 • SCIEZKA2 – w polu zapisywana jest ścieżka lokalizacji, w której ma zostać zapisany raport z przeprowadzonego importu wraz z nazwą generowanego pliku|
  PRZYKŁAD
  SELECT ‚App_FTP\OUT\KNASO\REPORT_@_REFNO_IMORT.csv’ AS PATH
 • KOMENTARZ – UID z polecenia SELECT lub wskazanie funkcji/procedury, dzięki której zostanie wygenerowany raport po przeprowadzonym imporcie/aktualizacji danych
  PRZYKŁAD
  SELECT * FROM [DEMO_CLIENTS_TMHOLDING_CUSTOM].[dbo].[tmh_exp_knaso_csv]  (‚@_REFNO_IMPORT’)
 • OPIS2 – pole wykorzystywane przy imporcie z plików CSV. W polu należy wskazać wykorzystywany separator
pliki zawierające zaimportowane rekordy

Pliki po zaimportowaniu są przenoszone do lokalizacji App_Import/Series. Do nazwy pliku zostaje dodane refno przeprowadzonego importu + znak „_”.