Hurtowy import plików jako załączniki do bazy realizować możemy za pomocą transakcji /role_sys/import_jpg.aspx

Transakcja przy uruchomieniu wymaga podania parametru KOD. Parametr ten to nazwa ze skorowidza typu JPG.

Konfiguracja

Należy zdefiniować skorowidz gdzie prx=’JPG’

Domyślnie dostępna jest konfiguracja:

  • KOD: IMP_JPG – unikalny identyfikator konfiguracji
  • OPIS: *.jpg|*.jpeg|*.png – określa filtr plików jakie będą importowane do bazy. Domyślnie będą to dowolne pliki graficzne z rozszerzeniem jpg, jpeg lub png. Poszczególne warunki rozdzielamy znakiem |
  • UWAGI: \App_Fot\ – wskazujemy nazwę folderu (podfolderu) aplikacji, czyli miejsce skąd będziemy pobierać pliki.

UWAGA: odczyt plików następuje wyłącznie z folderów, które nazwę mają jako numer referencyjny. Wszystkie foldery, które zawierają inne znaki niż cyfry nie będą importowane.

Uruchomienie

Uruchamiamy transakcje import_jpg.aspx z parametrem np. IMP_JPG

UWAGA: importowane są tylko niepowtarzalne, tzn. jeżeli plik już jest zapisany w bazie to nie zostanie ponownie do niej dodany.

Po zakończeniu importu danych do bazy wyświetlony zostanie komunikat. Informuje on o ilości zdjęć jaka była dostępna do zaimportowania, ilość załączników jaka została dodana do bazy oraz całkowitą ilość załączników w bazie. (tabela dpzal where ach=’1′)

zakończony import plików do bazy SQL

Jeżeli nie wykonany został żadne import plików wówczas komunikat będzie inny. Dodano ilość zdjęć: 0

dodano ilość załączników 0

Może to mieć miejsce, gdy dany załącznik znajduje się już w bazie, nie będzie on ponownie do niej dodawany.

Jeżeli uzupełniamy bazę o nowe pliki, wówczas możemy mieć sytuację:

czyli dodano 5 nowych plików.