StudioSystem

Kurier.aspx

Transakcja role_sys/kurier.aspx pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL. Dane pobierane i wysyłane do kuriera są standardowo zapisywane w taneli _wbill.

Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu. Android menu W rejestrze zostaną wyświetlone zdefiniowane pozycje menu terminal. Z poziomu rejestru dostępne są Więcej…

Import z pliku XLS (excel)

Usługi informatyczne Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS lub XLSX (Microsoft Excel) lub plików tekstowych typu CSV (dat). XVII. Import Więcej…

Transakcja JQS

Uniwersalna transakcja pozwalająca na tworzenie dowolnych formularzy w języku javascript i JQuery. j_insert_update – zaawansowane programowanie cz. druga Programowanie transakcji j_insert_update za pomocą javascript pozwala na sterowanie zachowaniem i wykonywaniem dowolnych dodatkowych zadań, dzięki napisaniu Więcej…

wzfromxls

Transakcja wzfromxls pozwala na dopisanie zlecenia wydania na podstawie pliku xls. Importowane do programu dane, odczytywane są z pierwszego arkusza. j_insert_update – zaawansowane programowanie – pozycje dokumentu cz. 3 W poprzednich artykułach opisałem metodę wykorzystania Więcej…

sql_proxy_rma_v

Transakcja role_proxy/jqs_proxy_rma_v.js pozwala na sprawdzenie statusu reklamacji w trybie proxy (bez logowania). Do poprawnego działania wymagane jest podanie parametru key=, który odnosi się do skorowidza o PRX=PROXY, przykład: https://root.softwarestudio.com.pl/role_proxy/DefaultJqs.aspx?kod=JQS_PROXY_RMA_V&key=1746A9C8-455F-4AS0-B098-49642B4BC430&refno=6365376038183081 W przypadku wywywołania transakcji z parametrem Więcej…

_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program Więcej…

ssJob

Aplikacja ssJob pozwala na wykonywanie automatycznie zadań w określonych odstępach czasowych. W celu utworzenia nowego zadania należy wypełnić tylko pola wymagane przez konkretne zadanie. Wartości zapisywane są w tabeli _jobs. Transakcje w ramach ssJob   Więcej…