StudioSystem

Import seryjny

Transakcja role_sys/Public/import_file_seria pozwala na seryjny import plików pobranych z wielu zdefiniowanych lokalizacji. Transakcja prócz importu pozwala także opcjonalnie na eksport raportu zaimportowanych lub zaktualizowanych danych w formacie pliku csv. Import seryjny wymaga zdefiniowania pozycji w Więcej…

Integracja z wagami w sieci TCP IP

Podłączenie do systemu wagowego Aby wdrożyć możliwość odczytu wagi z systemu pomiarowego, należy wagę komunikującą się poprzez port szeregowy podłączyć do serwera konwertującego komunikację z portu szeregowego do sieci TCP/IP. Urządzenia tego typu to np. Więcej…

import_jpg.aspx

Hurtowy import plików jako załączniki do bazy realizować możemy za pomocą transakcji /role_sys/import_jpg.aspx editor.aspx Wprowadzanie treści do programów klasy CMS realizowane jest za pomocą mniej lub bardzie zaawansowanego edytora tekstu. W ramach programu StudioSystem dostępna Więcej…

Import plików XML

Transakcja: /role_sys/import_xml.aspx Transakcja import XML pozwala na zaimportowanie do bazy danych informacji z pliku XML o ustalonym przez Software Studio szablonie. Przygotowany szablon jest uniwersalny i pozwala przechowywać dowolne informacje w formie tabelarycznej. Spis treści Więcej…

Kurier.aspx

Transakcja role_sys/kurier.aspx pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL. Dane pobierane i wysyłane do kuriera są standardowo zapisywane w tabeli _wbill. import_jpg.aspx Hurtowy import plików jako Więcej…

Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu. Android menu W rejestrze zostaną wyświetlone zdefiniowane pozycje menu terminal. Z poziomu rejestru dostępne są Więcej…

Systemy TMS

Awizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru. Dokument w Więcej…

Import z pliku XLS (excel)

Usługi informatyczne Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS lub XLSX (Microsoft Excel) lub plików tekstowych typu CSV (dat). XVII. Import Więcej…