insert_update pozycje

j_insert_update – zaawansowane programowanie – pozycje dokumentu

Standardowe wykorzystanie transakcji j_insert_update.aspx ogranicza się do dopisywania i edycji pojedyńczych rekordów – najczęściej zapisów kartotekowych. Pojedynczy zapis to taki, który zawiera unikalny identyfikator pozycji i jest w tabeli zapisy jeden raz np. NRIDASN to unikalny identyfikator wiersza tabeli KNASO.

Artykuł opisuje jak za pomocą JQuery możemy przekonfigurować transakcję j_insert_update.aspx, aby móc stworzyć transakcję pozwalajacą na dopisywanie wielu rekordów jako pozycję dokumentu.

Uwaga: opis dla osób zaawansowanych w programowaniu JQuery + StudioSystem, zakładam że znane są poprzednie artykuły dotyczące zaawansowanego programowania transakcji j_insert_update.aspx w tym dodawania własnego pliku js i wskazywania funkcji.

(więcej…)

insert_update show hide

j_insert_update – zaawansowane programowanie – ukrywanie i pokazywanie obiektów

Pewne pola na formularzu transakcji j_insert_update.aspx mogą wymagać pokazywania lub ukrywania w zależności od interakcji z użytkownikiem. W ramach wdrożenia może istnieć potrzeba, aby pewne pola były niewidoczne do czasu, aż użytkownik nie dokona określonego wyboru. Artykuł opisuje przykłady jak sterować zdarzeniami ukrywać i pokazywać obiekty na formularzu.

(więcej…)

parametr scriptonload

j_insert_update – zaawansowane programowanie cz. druga

Programowanie transakcji j_insert_update za pomocą javascript pozwala na sterowanie zachowaniem i wykonywaniem dowolnych dodatkowych zadań, dzięki napisaniu własnych skryptów i ich dołączaniem do transakcji. Dołączony plik *.js zawierający zestaw funkcji pozwala na ich selektywne uruchamianie w zależności od zdarzenia. Są jednak pewne zadania, które programista chciałby (albo zmuszony jest) uruchamiać natychmiast przy ładowaniu (tworzeniu) strony lub zaraz po jej zakończeniu, gdy strona jest gotowa do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

Niniejszy artykuł opisuje możliwości konfiguracji i zastosowania automatycznie uruchamianych funkcji przy zdarzeniach OnLoad (przy ładowaniu strony) i OnReady (po zakończeniu ładowania i zgłoszenia gotowości do jej wyświetlenia, załadowaniu wszystkich obiektów na stronie).

(więcej…)

parametr script

j_insert_update – zaawansowane programowanie

Transakcja j_insert_update to niezwykle elastyczne rozwiązanie pozwalające na manipulowanie danymi do zapisu i aktualizacji danych w bazie SQL Server. Konfigurując szablon można swobodnie zaprojektować co i w jaki sposób chcemy zapisywać. Niniejsza dokumentacja poszerza opis funkcjonalny transakcji j_insert_update o dodatkowe możliwości programowania w java script dowolnych funkcji i ich uruchamianie w określonych sytuacjach (zdarzeniach).

Opis dedykowany jest dla zaawansowanych wdrożeniowców – programistów – wymagana podstawowa znajomość programowania w java script + JQuery.

(więcej…)