Transakcja j_insert_update to niezwykle elastyczne rozwiązanie pozwalające na manipulowanie danymi do zapisu i aktualizacji danych w bazie SQL Server. Konfigurując szablon można swobodnie zaprojektować co i w jaki sposób chcemy zapisywać. Niniejsza dokumentacja poszerza opis funkcjonalny transakcji j_insert_update o dodatkowe możliwości programowania w java script dowolnych funkcji i ich uruchamianie w określonych sytuacjach (zdarzeniach).

Opis dedykowany jest dla zaawansowanych wdrożeniowców – programistów – wymagana podstawowa znajomość programowania w java script + JQuery.

Dołączanie pliku js

Uruchamiając transakcję j_insert_update możemy dodać opcjonalny parametr, którym przekażemy informację dla transakcji jaki plik java script ma być dodany w konkretnym formularzu.

Parametr script

Parametr script pozwala na przekazanie nazwy pliku wraz ze ścieżką do pliku który zawiera oprogramowanie zdarzeń, jakie chcemy dołączyć, dodajemy w następujący sposób np.:

j_insert_update.aspx?script=../role_crm/crm_knkon

przy takim uruchomieniu transakcja podłączy do obsługi plik crm_knkon.js znajdujący się w folderze role_crm

parametr script

 

UWAGA

Plik js jest przez przeglądarki odczytywany z pamięci podręcznej CHACHE, chcąc mieć pewność że po stronie użytkownika będzie wgrywana zawsze aktualna, najnowsza wersja pliku js zalecamy wersjonowanie. W odwołaniu do pliku podajemy numer wersji na którą składa się data i czas np. 201507141413 oznacza że plik ostatnio zmieniony był 14 lipca 105 roku o godzinie 14:13.

przykład wywołania:

kodtransakcji=INT_SS_KNKON_PASS&script=../role_int/int_ss_knkon_pass.js?201507141413&scriptonload=MojaOnLoad()&scriptonload=MojaOnReady()&return=ZamknijOkno&leftpanelwidth=0&_REFNO=

 

Plik java script

Plik może zawierać dowolne funkcje javascript, jquery oraz funkcje standardowe platformy StudioSystem. Poniższy przykład zawiera jedną funkcje:

function MojaFunkcjaCRM() {
 JqxAlert("Tytuł okna", "hello word")
 }

 

Uruchamianie funkcji na zdarzenia

Konfigurując szablon dla każdej kontrolki możemy dodawać dowolne parametry w tym określające akcje na różne zdarzenia, np. chcemy aby klikając na wybrane pole uruchomiona została funkcja o nazwie MojaFunkcjaCRM(), dlatego w kolumnie parametr umieszczamy wpis onclick=MojaFunkcjaCRM()

czyli przy zdarzeniu click zostanie uruchomiona funkcja, której efektem działania będzie uruchomienie okna komunikatu JqxAlert.

parametr script onclick

Dla użytkownika efekt będzie następujący, po kliknięciu w pole nazwy klienta wyświetlone zostanie okno z komunikatem.

parametr script onclick hello word

 

Podsumowanie

W opisany sposób możemy przygotować zestaw funkcji w dedykowanym pliku js, który podłączamy do transakcji  j_insert_update.aspx a przy dowolnych zdarzeniach obsługiwanych za pomocą javascript możemy tworzyć dowolną funkcjonalność systemu.

Zdarzenia

Kontrolki standardowe

Standardowe zdarzenia obsługiwane dla zwykłych kontrolek, zwykle ogranicza się do pól tekstowych typu INPUT czy MULTLINE

Zdarzenie Opis
onchange uruchamiane gdy kontrolka HTML się zmieni
onclick uruchamiana funkcja gdy użytkownik kliknie w kontrolkę
onmouseover uruchamiana funkcja gdy użytkownik skieruje wskaźnik myszki nad kontrolkę
onmouseout uruchamiana funkcja gdy użytkownik odsunie wskaźnik muszki z kontrolki
onkeydown funkcja uruchamiana gdy użytkownik naciśnie przycisk myszki
onload funkcja uruchamiana automatycznie gdy przeglądarka załaduje kontrolkę

Kontrolki zaawansowane

Zaawansowane kontrolki to zestaw obiektów na stronie które realizują specyficzne dedykowane zadania, np. listy rozwijane (COMBO), pola wprowadzania wartości numerycznych, dat czy formatowanych za pomocą MASK.

Zdarzenia i sposób ich obsługi są dla zaawansowanych programistów i wykraczają  poza niniejszą dokumentację, szczegóły proszę sprawdzać w kolejnych artykułach dla zaawansowanych, przykładach i bazie wiedzy StudioSystem (tylko po zalogowaniu).