j_insert_update hasla edycja

j_insert_update – zaawansowane programowanie – przykład 3

W przykładzie 1 i drugim stworzyliśmy dedykowany formularz na bazie transakcji j_insert_update.aspx. Formularz pozwala nam wyświetlać dane w tabelce, dodawać i usuwać rekordy. W życiu jednak zdarzają się sytuacje, gdy raz zapisane dane należy zmienić (poprawić, zmodyfikować) po prostu dokonać edycji.

Poniższa strona opisuje w jaki sposób możemy w programie StudioSystem osiągnąć taki efekt w transakcji j_insert_update.aspx.

(więcej…)

ilub

j_insert_update kontrola wypełnienia kontrolek „lub”

Standardowa funkcjonalność kontroli wymagalności wypełnienia pól w transakcji j_insert_update pozwala zaznaczyć czy dana kontrolka musi być przez użytkownika wypełniona. W penych jednak sytuacjach możemy chcieć kontrolować czy użytkownik wpisał dane w jednej lub drugiej kontrolce (lub wielu innych). Zasada kontroli polega na sprawdzeniu czy którakolwiek ze wskazanych jest wypełniona, a nie każda z nich (zapytanie typu ta lub ta lub tamta).

(więcej…)

insert_update pozycje

j_insert_update – zaawansowane programowanie – pozycje dokumentu

Standardowe wykorzystanie transakcji j_insert_update.aspx ogranicza się do dopisywania i edycji pojedyńczych rekordów – najczęściej zapisów kartotekowych. Pojedynczy zapis to taki, który zawiera unikalny identyfikator pozycji i jest w tabeli zapisy jeden raz np. NRIDASN to unikalny identyfikator wiersza tabeli KNASO.

Artykuł opisuje jak za pomocą JQuery możemy przekonfigurować transakcję j_insert_update.aspx, aby móc stworzyć transakcję pozwalajacą na dopisywanie wielu rekordów jako pozycję dokumentu.

Uwaga: opis dla osób zaawansowanych w programowaniu JQuery + StudioSystem, zakładam że znane są poprzednie artykuły dotyczące zaawansowanego programowania transakcji j_insert_update.aspx w tym dodawania własnego pliku js i wskazywania funkcji.

(więcej…)