Za pomocą transakcji editor.aspx użytkownik może wprowadzać dowolnie formatowane za pomocą kodu HTML teksty. Tekst ten można zapisywać w bazie danych SQL w dowolnie wskazanej tabeli i kolumnie. Można jednak wykorzystać funkcjonalność programu StudioSystem do tego aby wskazane elementy formularza zostały zapisane w bazie jako wyodrębniona informacja i zapisana w tabeli DPCEC. Zapis wyodrębnionych informacji pozwala na dalszą analizę i raportowanie tak uporządkowanych danych.

W celu skorzystania z metody pobierania wybranych informacji i zapisaniu ich w bazie w usystematyzowany sposób z formularza należy skorzystać z wcześniej przygotowanego szablonu. Zaprojektowanie szablonu musi być wykonane przez projektanta, z kompetencjami administratora lub wdrożeniowca, ze względu na konieczność rozumienia działania skorowidzy i zapisu danych w bazie SQL. Gotowy formularz wypełnia użytkownik, nie wymaga się od niego wiedzy jak przygotować szablon.

Skrowidz CEDT

Rozpoczęcie projektowania danych na formularzu, które chcemy odczytać z treści i zapisać w bazie zaczynamy od ustawienia skorowidza CEDT, w którym zdefiniujemy kody jakie będziemy używać. Nie jest to co prawda wymagane do prawidłowego działania, ale zapisując kody i opisując do czego służą zapewniamy możliwość weryfikacji czy łatwego późniejszego prezentowania wyników np. za pomocą transakcji j_cecha.aspx. Przykładowo wymyśliłem sobie 5 kodów EDICEC01 do EDICEC05 i opisałem do czego chcę ich używać.

skorowidz CEDT

 

Szablon dokumentu

Po zdefiniowaniu kodów i opisaniu do czego będą służyły przechodzimy do projektowania szablonu dokumentu, którego wypełnienie będzie powiązane z zapisem danych.

Przykładowo skorzystam z szablonu, w którym ustawiono tabelę:

szablon pusty

UWAGA: dane które mają być odczytane z szablonu (odszukane) i zapisane w bazie muszą być umieszczone w tabeli.

Zadaniem pracownika, jest zebranie informacji i wypełnienie formularza raportu, istotne dane umieszczone są w tabelce, aby móc precyzyjnie określić jaka informacja gdzie na formularzu się znajduje. Komórka więc tabeli pozwala nam wybranie danych do zapisu w bazie.

OK, ale skąd program ma wiedzieć, która komórka ma być zapisana w bazie i z jakim kodem ?

Aby to ustalić należy przełączyć widok edytora w pokazanie źródła HTML (w naszym ustawieniu edytora jest to pierwszy przycisk po lewej stronie </>).

szablon source html

 

Komórki tabeli oznaczona są za pomocą znaczników <td>, jeżeli chcemy aby wartość danej komórki była zapisana w bazie należy dodać znacznik id rozpoczynający się od znaków $$ oraz kodu skorowidza CEDT + kodu pozycji skorowidza.

Przykładowo ustalamy

<td class="" id="$$CEDTEDICEC01"><br></td>

Oznacza to że dane jakie użytkownik wpisze w komórce tabeli tak oznaczonej zostaną zapisane w bazie danych w tabeli dpcec z identyfikatorem CEDTEDICEC01

UWAGA: ilość znaków kodu to maksymalnie 20.

 

Użytkownik wypełnia formularz np.

szablon wypelniony

 

Aby sprawdzić jak dane się zapisały w rejestrze raportów wybieramy polecenie cechy

szablon praca

 

W efekcie otrzymamy dane pobrane z formularza i zapisane w bazie

szablon cechy

 

Ponieważ wskazane dane są zapisane w tabeli, to może je w standardowy sposób wyświetlać w kolumnach czy dodać do wyszukiwarki. Ponadto tak zapisane dana można raportować za pomocą SQL reporting services (report builder).