Standardowa funkcjonalność kontroli wymagalności wypełnienia pól w transakcji j_insert_update pozwala zaznaczyć czy dana kontrolka musi być przez użytkownika wypełniona. W penych jednak sytuacjach możemy chcieć kontrolować czy użytkownik wpisał dane w jednej lub drugiej kontrolce (lub wielu innych). Zasada kontroli polega na sprawdzeniu czy którakolwiek ze wskazanych jest wypełniona, a nie każda z nich (zapytanie typu ta lub ta lub tamta).

Konfiguracja

W konfiguracji szablonu j_insert_update w kolumnie parametry wybieramy główna kontrolkę która ma być sprawdzana np. Numer katalogowy dla której wpiszemy parametr ilub a jego wartość wskażemy nazwy kontrolek które mają być powiązane np. INDEKS i EANAS.

ilub=INDEKS,EANASN

gotowe

Działanie programu

Program przy próbie zapisu sprawdza czy na formularzu kontrolka posiada parametr ilub i jeżeli tak to weryfikuje czy wartość ten kontrolki i wskazanych (powiązanych) też posiadają wartość. Jeżeli żadna z tych kontrolek nie posiada wartości (suma wartości to ciąg pusty) wówczas wyświetlany jest komunikat przy kontrolce, która ma dodany parametr ilub.

ilub

Komunikat podaje opisy kontrolek powiązanych, których wartość jednej z nich musi być wypełniona.