ilub

j_insert_update kontrola wypełnienia kontrolek „lub”

Standardowa funkcjonalność kontroli wymagalności wypełnienia pól w transakcji j_insert_update pozwala zaznaczyć czy dana kontrolka musi być przez użytkownika wypełniona. W penych jednak sytuacjach możemy chcieć kontrolować czy użytkownik wpisał dane w jednej lub drugiej kontrolce (lub wielu innych). Zasada kontroli polega na sprawdzeniu czy którakolwiek ze wskazanych jest wypełniona, a nie każda z nich (zapytanie typu ta lub ta lub tamta).

(więcej…)