x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

(więcej…)

SQL_sp_execute_OK

j_skorowidze.aspx

Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy.

Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry

  • PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida
  • MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida
  • KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do pola KOD przekazanej wartości
  • KOD1 – działanie analogiczne do parametru KOD, z tym, że dla pola KOD1

(więcej…)

x_grid filtr wg dat

div_grid.aspx

Programy magazynowe

Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli bardzo prosty widok tabeli zbudowanej ze znaczników DIV. Można ją wykorzystać do wyświetlania dowolnych zapytań, jednak należy pamiętać o ograniczeniach związanych z prostotą tej transakcji.

Przykładowo brak możliwości częściowego pobierania danych, czyli całość wyniku zapytania jest umieszczana w tabeli. Transakcja więc doskonale nadaje się do wyświetlania krótkich tabel i prezentowania np. szybkich raportów.

(więcej…)