Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy.

Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry

 • PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida
 • MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida
 • KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do pola KOD przekazanej wartości
 • KOD1 – działanie analogiczne do parametru KOD, z tym, że dla pola KOD1

Parametr kod i kod1

j_skorowidze

j_skorowidze

j_skorowidze

j_skorowidze

Parametr mode

Wartości parametru mode:

 • 1 – edycja i dopisanie za pomocą wiersza edycji
  j_skorowidzej_skorowidze
 • 2 – edycja oraz usunięcie odbywa się za pomocą przycisków przy każdym wierszu grida, dopisanie nowej pozycji umieszczone jest na pasku toolbar grida
  j_skorowidzej_skorowidze
 • brak parametru lub wszystkie pozostałe wartości (tzn. różne od 1 i różne od 2) – dopisanie, edycja oraz usunięcie odbywa się za pomocą przycisków na pasku toolbar grida
  j_skorowidzej_skorowidze

Usuwanie wierszy

Usuwanie wierszy może się odbywać za pomocą naduszenia odpowiednich przycisków (czerwony X) lub po przez zaznaczenie wiersza i naciśnięciu klawisza DELETE na klawiaturze.

j_skorowidze, a tablea _dziennik

Informacja o każdej zmianie (tzn. dodanie, edycja lub usunięcie rekordu) zapisywana jest w tabeli _dziennik