j_uwagi

j_uwagi.aspx

Transakcja przeznaczona jest do zapisywania i edycji notatek do dowolnej tabeli platformy StudioSystem (kartotek czy dokumentów), zastępuje poprzednią metodę x_uwagi.aspx.

Rozwiązanie oparte jest o JQuery i obsługuje dopisywanie i edycję za pomocą dodatkowego okienka, przez co edycja dla użytkownika została ułatwiona.

(więcej…)