Transakcja przeznaczona jest do zapisywania i edycji notatek do dowolnej tabeli platformy StudioSystem (kartotek czy dokumentów), zastępuje poprzednią metodę x_uwagi.aspx.

Rozwiązanie oparte jest o JQuery i obsługuje dopisywanie i edycję za pomocą dodatkowego okienka, przez co edycja dla użytkownika została ułatwiona.

Przykład wykorzystania w kartotece asortymentowej polecenie uwagi uruchamiamy dla danej kartoteki

j_uwagi

 

Wyświetlone zostaje okno z transakcją j_uwagi.aspx

j_uwagi_empty

 

Nad tabelą dostępny jest przycisk DODAJ NOWY, który otwiera okienko dodawania notatek.

j_uwagi_new

 

Edycja istniejącego zapisu

Jeżeli użytkownik zaznaczy dowolny wiersz tabeli wyświetli się nad tabelą dodatkowy przycisk EDYCJA

j_uwagi_edycja_1

 

Kliknięcie na przycisk EDYCJA wyświetli okno pozwalające na wpisanie zmian i ich zapisanie.

j_uwagi_edycja_2

 

Po zapisaniu zmian odświeżana jest tabela.

 

Parametry

Parametr PRX

Uruchamiając transakcję dane są filtrowane wg kolumny PRX=UWA, możemy jednak zmienić warunek filtrowania, gdy chcemy wyświetlić inne rekordy z bazy niż oznaczone UWA. W tym celu uruchamiamy z parametrem prx i wartość podajemy jakie chcemy rekordy odfiltrować. np.

prx=EML&refno= spowoduje wyświetlenie zapisanych informacji o wysłanych wiadomościach e-mail.

prx=SMS&refno= spowoduje wyświetlenie zapisanych informacji o wysłanych powiadomieniach SMS.

 

Parametr Insert

parametr insert pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&refno=

brak możliwość dopisywania nowych pozycji

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=1&refno=

możliwość dopisywania nowych pozycji, widoczny przycisk dopisywania.

 

Parametr Edit

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz edycji pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=0&refno=

brak możliwość edycji pozycji w tabeli

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=1&refno=

możliwość edycji, wprowadzania zmian.

 

Parametr Delete

Parametr delete pozwala określić czy ma być dostępny przycisk polecenia usuwania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE. Dane nie są fizycznie usuwane  z bazy, tylko oznaczone jako usuniętę poprzez ACH=X

Przykład:

prx=uwa&insert=1&edit=1&usun=1&refno=

 

usuń j_uwagi

 

Parametr mpk

Podając parametr mpk z wartością 1 spowodujemy, że wyświetlona lista notatek zostanie automatycznie odfiltrowana do pozycji przypisanych do miejsca powstawania kosztów zalogowanego pracownika. Przykład uruchomienia:

j_uwagi.aspx?mpk=1

Jeżeli pracownik ma przypisany MPK = KSIĘGOWOŚĆ to zobaczy tylko notatki przypisanego do tego MPK

Parametr oddzial

Podając parametr oddzial z wartością 1 spowodujemy, że wyświetlona lista notatek zostanie automatycznie odfiltrowana do pozycji przypisanych do oddziału zalogowanego pracownika. Przykład uruchomienia:

j_uwagi.aspx?oddzial=1

Jeżeli pracownik ma przypisany oddział = 23 to zobaczy tylko notatki przypisanego do tego oddziału.

Parametr magazyn

Podając parametr magazyn z wartością 1 spowodujemy, że wyświetlona lista notatek zostanie automatycznie odfiltrowana do pozycji przypisanych do magazynu zalogowanego pracownika. Przykład uruchomienia:

j_uwagi.aspx?magazyn=1

Jeżeli pracownik ma przypisany magazyn = MG to zobaczy tylko notatki przypisanego do tego magazynu.

Parametr rola

Podając parametr rola z wartością 1 spowodujemy, że wyświetlona lista notatek zostanie automatycznie odfiltrowana do pozycji przypisanych do roli systemowej (ROLASYS) zalogowanego pracownika. Przykład uruchomienia:

j_uwagi.aspx?rola=1

Jeżeli pracownik ma przypisaną rolę = CRM to zobaczy tylko notatki przypisanego do tej roli.

Parametr grupa

Parametr wskazuje w jaki sposób mają być odfiltrowane dane ze skorowidza UWA. Domyślna wartość to UNI.

Przykład uruchomienia:

j_uwagi.aspx?grupa=CON

spowoduje, że lista rodzaj notatki będzie zawierać aktywne pozycje skorowidza UWA oznaczonych kodem KOD1 jako CON np. skorowidz UWA zawiera następujące definicje:

skorowidz_uwa

W efekcie domyślna lista RODZAJ NOTATKI zawiera tylko 1 pozycje NOTATKA OGÓLNA

notatka_ogólna

Jeżeli jednak uruchomimy transakcję z parametrem grupa=CON to lista będzie inna:

rodzaj_notatki

 

 

Kategorie: Transakcje