Przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami (użytkownikami platformy StudioSystem) dotyczącymi dowolnego zagadnienia powiązanego z kartoteką czy dokumentem może być realizowana w formie dyskusji za pomocą transakcji role_sys/forum.aspx.

Podobnie jak inne standardowe transakcje możną ją wykorzystać w dowolnym rejestrze kojarząc zapisy wg numeru referencyjnego.

oprogramowanie studiosystem

Dodawanie nowego wątku dyskusji

Wyświetlając transakcję dla dokumentu czy kartoteki dla której nie było założonego tematu dyskusji wyświetli się puste okno.

Należy więc uruchomić polecenie NOWY TEMAT i wypełnić okno formularza.

oprogramowanie studiosystem

Po kliknięciu na polecenie ZAPISZ zostaje dodany wiersz w tabeli.

Dyskusja – udzielanie odpowiedzi

Dowolny użytkownik może skomentować zapis dodając odpowiedź do zaznaczonej pozycji w tabli. Klikając w niebieski przycisk ODPOWIEDZ wyświetlamy okno podobne do nowego tematu.

Po zapisaniu odpowiedzi z lewej strony wiersza pojawia się symbol trójkąta skierowany w prawą stronę, oznacza on że dla danego tematu została przypisana odpowiedź.

Jeżeli klikniemy w ten trójkąt, to tabela rozwinie się, aby wyświetlić szczegóły dyskusji.

W taki sposób kolejni użytkownicy programu mogą wpisywać swoje notatki w postaci hierarchicznej, udzielając odpowiedzi na wybrany wskazany wątek dyskusji.

Edycja wpisu

Zapisy własne można edytować.

Filtrowanie, czyli wyszukiwanie informacji

Dyskusja może zawierać wiele wątków, tematów i odpowiedzi. Przeglądanie ich wszystkich w celu odszukania konkretnej informacji może być kłopotliwe, dlatego nad tabelą wyświetlane jest okienko pozwalające na odszukiwanie pozycji zawierających określoną frazę.

Przykładowo chcemy wyświetlić wszystkie zapisy użytkownika bpasiee, wpisujemy więc taką frazę

i klikamy na symbol LUPY znajdujący się po prawej stronie wpisanego tekstu.

Rozwiązania techniczne

Dane z dyskusji zapisywane są w tabeli dpuwa oznaczone symbolem PRX=FORUM.

Hierarchia zapisów i odpowiedzi realizowana jest poprzez zapisy w kolumnach REFNO_POZ oraz REFNO_PARENT.

Zdjęcia w tabeli (awatar) odczytywane są z ustawień w tablei KNKON użytkownika, na podstawie zapisu w kolumnie ZDJECIE. relacja budowana jest na podstawie powiązania LOGINu użytkownika, który dokonał wpisu w tabeli dpuwa oraz informacji w kolumnie KNKON.LOGINUZYTKOWNIKA. Jeżeli użytkownik nie ma przypisanego zdjęcia lub nie ma użytkownika w tabeli KNKON z przypisanem loginem to wyświetlany jest domyślny awatar.

Parametry

Parametry przekazywane przy uruchomieniu transakcji pozwalają wpływać na sposób jej działania.

  • refno – parametr wymagany, wskazuje identyfikator do jakiego obiektu będzie przypisywane forum.
  • edit=0 przekazanie parametru edit z wartością 0 oznacza że transakacja będzie pracowała w trybie readonly.
  • code_sql – opcjonalny parametr pozwalający wskazać identyfikator z tabeli _code_sql zwracający dane umieszczane w nagłówku dyskusji. Domyślnie jest to treść DYSKUSJA.


PRZYKŁAD:
Jeżeli podamy code_sql=8B79338D-D3EA-4F10-86F2-D6A5415A8FDD gdy uruchamiamy forum dla kartoteki asortymentowej (KNASO) wówczas zostanie wykonane zapytanie:

select top(1) ('<table class="ssTable"><tr><td class="ssTableCaption">Indeks:</td><td><div class="ssTextBox"><b>' + indeks + '</b></div></td></tr><tr><td class="ssTableCaption">Numer SAP:</td><td><div class="ssTextBox">'+ KTM+' </div></td></tr><tr><td class="ssTableCaption">Nazwa:</td><td><div class="ssTextBox">' + nazwaas + '</div></td></tr></table>') AS HEADER from knaso where NRIDASN='{0}' ORDER BY INDEKS
j_forum

W efekcie nagłówek dyskusji wygląda następująco:

oprogramowanie studiosystem
Kategorie: Transakcje