j_forum.aspx

Przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami (użytkownikami platformy StudioSystem) dotyczącymi dowolnego zagadnienia powiązanego z kartoteką czy dokumentem może być realizowana w formie dyskusji za pomocą transakcji role_sys/forum.aspx.

Podobnie jak inne standardowe transakcje możną ją wykorzystać w dowolnym rejestrze kojarząc zapisy wg numeru referencyjnego.

forum dyskusyjne

 

 

Dodawanie nowego wątku dyskusji

Wyświetlając transakcję dla dokumentu czy kartoteki dla której nie było założonego tematu dyskusji wyświetli się puste okno.

forum dyskusyjne brak danych

Należy więc uruchomić polecenie NOWY TEMAT i wypełnić okno formularza.

forum dyskusyjne nowy temat dyskusji

 

Po kliknięciu na polecenie ZAPISZ zostaje dodany wiersz w tabeli.

forum dyskusyjne dodano temat

 

Dyskusja – udzielanie odpowiedzi

Dowolny użytkownik może skomentować zapis dodając odpowiedź do zaznaczonej pozycji w tabli. Klikając w niebieski przycisk ODPOWIEDZ wyświetlamy okno podobne do nowego tematu.

forum dyskusyjne odpowiedz

Po zapisaniu odpowiedzi z lewej strony wiersza pojawia się symbol trójkąta skierowany w prawą stronę, oznacza on że dla danego tematu została przypisana odpowiedź.

forum dyskusyjne odpowiedz tabela

 

Jeżeli klikniemy w ten trójkąt, to tabela rozwinie się, aby wyświetlić szczegóły dyskusji.

forum dyskusyjne odpowiedz tabela 2

W taki sposób kolejni użytkownicy programu mogą wpisywać swoje notatki w postaci hierarchicznej, udzielając odpowiedzi na wybrany wskazany wątek dyskusji.

forum dyskusyjne odpowiedz 2forum dyskusyjne odpowiedz tabela 3forum dyskusyjne odpowiedz tabela 4

 

Filtrowanie, czyli wyszukiwanie informacji

Dyskusja może zawierać wiele wątków, tematów i odpowiedzi. Przeglądanie ich wszystkich w celu odszukania konkretnej informacji może być kłopotliwe, dlatego nad tabelą wyświetlane jest okienko pozwalające na odszukiwanie pozycji zawierających określoną frazę.

Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich kolumnach tabeli.

Przykładowo chcemy wyświetlić wszystkie zapisy użytkownika bpasiee, wpisujemy więc taką frazę

forum dyskusyjne wyszukiwanie

i klikamy na symbol LUPY znajdujący się po prawej stronie wpisanego tekstu.

 

forum dyskusyjne wyszukiwanie bpasie

 

Lub wpisujemy numer zlecenia transportowego

forum dyskusyjne wyszukiwanie zlecenie

 

 

Rozwiązania techniczne

Dane z dyskusji zapisywane są w tabeli dpuwa oznaczone symbolem PRX=FORUM.

Hierarchia zapisów i odpowiedzi realizowana jest poprzez zapisy w kolumnach REFNO_POZ oraz REFNO_PARENT.

Zdjęcia w tabeli (awatar) odczytywane są z ustawień w tablei KNKON użytkownika, na podstawie zapisu w kolumnie ZDJECIE. relacja budowana jest na podstawie powiązania LOGINu użytkownika, który dokonał wpisu w tabeli dpuwa oraz informacji w kolumnie KNKON.LOGINUZYTKOWNIKA. Jeżeli użytkownik nie ma przypisanego zdjęcia lub nie ma użytkownika w tabeli KNKON z przypisanem loginem to wyświetlany jest domyślny awatar.

 

Parametry

Parametry przekazywane przy uruchomieniu transakcji pozwalają wpływać na sposób jej działania.

  • edit=0 przekazanie parametru edit z wartością 0 oznacza że transakacja będzie pracowała w trybie readonly.