Transakcja umożliwia udzielenie odpowiedzi na ankietę przygotowaną transakcja role_ank/dodaj_ankiete.aspx

Parametry

refno i edycja

Parametr refno przyjmuje wartość klucza nagłówka ankiety (ankiety_n.REFNO) w przypadku, gdy chcemy dodać nowe odpowiedzi do danej ankiety.

W przypadku, gdy chcemy edytować wcześniej wypełnioną ankietę parametr refno musi przyjąć wartość klucza głównego tabeli, w której zapisywane są odpowiedzi (dpank.REFNO)  dodatkowo powinien pojawić się parametr edycja=1.

Przykłady

Nowe odpowiedzi:

..role_ank/wypelnij_ankiete.aspx?refno=REFNO_Z_TABELI_ANKIETY_N

Edycja odpowiedzi:

..role_ank/wypelnij_ankiete.aspx?edycja=1&refno=REFNO_Z_TABELI_DPANK

widok

Transakcja posiada 3 tryby wypełniania odpowiedzi:

  • widok=1 – krokowy co pytanie (brak parametru widok wybiera domyślnie tryb krokowy co pytanie)

dodaj_ankiete_7

  • widok=2 – krokowy co sekcję

dodaj_ankiete_8

  • widok=3 – wszystko na raz

dodaj_ankiete_9

wstecz

Parametr wstecz=1 włącza możliwość cofania się do poprzedniej sekcji/poprzedniego pytania w przypadku widoku 1 lub widoku 2
dodaj_ankiete_10
dodaj_ankiete_11

 

podgląd

Parametr podglad=1 włącza opcję podglądu wypełnionych ankiet. Łączy się z parametrem widok – działa we wszystkich 3 trybach widoku. W przypadku podglądu parametr wstecz jest zawsze włączony.
dodaj_ankiete_12
dodaj_ankiete_13
dodaj_ankiete_14

return

Za pomocą parametru return można zdefiniować transakcję na jaką nastąpi przekierowanie po naciśnięciu przycisku „Publikuj ankietę”. W przypadku wywołania transakcji w oknie, aby zamknąć okno, jako wartość parametru, należy podać „return=ZamknijOkno”.

nridodn

Po przekazaniu parametru nridodn nastąpi zapis wartości parametru do pola dpank.NRIDODN

nridcrm

Po przekazaniu parametru nridcrm nastąpi zapis wartości parametru do pola dpank.NRIDCRM

prx

Po przekazaniu parametru prx nastąpi zapis wartości parametru do pola dpank.PRX. Domyślnie w polu PRX zapisywany jest ciąg znaków ANK

załączniki

Transakcja domyślnie umożliwia dodanie załączników do wypełnianej ankiety. Aby wyłączyć taką możliwość należy dodać parametr zalaczniki=0

Zapis

Odpowiedzi zapisywane są w tabeli dpank z ACH=0. Ach zmieniane jest na 1 w momencie naduszenia przycisku wyślij odpowiedzi.

Kategorie: Transakcje