Uniwersalna transakcja x_foto.aspx pozwala na dołączanie zdjęć do danego rekordu w bazie.

Parametry

  • hddpictures – parametr opcjonalny – nazwa folderu, do którego będą uploadowane zdjęcia np. APP_ZDJECIA (w przypadku braku tego parametru upload odbywa się do katalogu „App_Foto”
  • refno= – parametr pod który zostanie podstawiony numer referencyjny wiersza, dla którego dodajemy zdjęcia
  • delete=1 – podanie parametru delete z wartością 1 powoduje, że dodwana jest opcja usuwania zdjęć

Screeny

Przykład wywołania: role_sys/x_foto.aspx??delete=1&refno=

 

 

Kategorie: Transakcje