x_foto.aspx

Uniwersalna transakcja x_foto.aspx pozwala na dołączanie zdjęć do danego rekordu w bazie.

Parametry

  • hddpictures – parametr opcjonalny – nazwa folderu, do którego będą uploadowane zdjęcia np. APP_ZDJECIA (w przypadku braku tego parametru upload odbywa się do katalogu „App_Foto”
  • width – parametr opcjonalny – szerokość wyświetlanego obrazka w pixelach np. width=800 (w przypaku braku tego parametru domyślnie zostanie ustawiona wartość 640
  • heigth – parametr opcjonalny – wysokość wyświetlanego obrazka w pixelach np. height=600 (w przypaku braku tego parametru domyślnie zostanie ustawiona wartość 480
  • refno= – parametr pod który zostanie podstawiony numer referencyjny wiersza, dla którego dodajemy zdjęcia

Screeny

Przykład wywołania: role_sys/x_foto.aspx?hddpictures=APP_ZDJECIA&width=800&height=600&refno=