Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem PRX=FLG.

Parametry

Uruchomienie transakcji wymaga podania dwóch parametrów:

  • REFNO – numer referencyjny dokumentu
  • INDEX – identyfikator kodu flagi jaki ma zostać wykorzystany

Opcjonalny parametr insert=0 pozwala na wyświetlenie transakcji w trybie tylko do odczytu (podgląd), bez możliwości edycji i zapisu zmian.

x_flagi

Skorowidz i konfiguracja

Wyświetlanie flag wynika z następującej konfiguracji słownika Flagi

skorowidz FLG

Każdy aktywny wiersz tabeli będzie wyświetlany jako oddzielna pozycja w oknie flag. Każda pozycja ma możliwość oznaczenia TAK/NIE w formie odpowiedzi na postawione pytanie – kolumna opis.

Ponadto do każdej flagi istnieje możliwość włączenia dodatkowo pola na uwagi – komentarz i/lub pola z datą. W tym celu należy w skorowidzu flag zaznaczyć na TAK odpowiednio kolumnę uwagi i/lub termin.

Przykładowo dla wiersza 3. Ważność umowy serwisowej zaznaczamy pola uwagi i termin na TAK

 

 

 

x_flagi read only