Kopiowanie schematów kompletacji kartoteki asortymentowej może być realizowane za pomocą dedykowanej transakcji role_wms/copy_knaso_kpaso.aspx.

Kopiowanie kartotek asortymentowych można wykonać za pomocą standardowej funkcji j_insert_update.aspx, ale jeżeli dodamy parametr return możemy spowodować, aby po zapisaniu nowej kartoteki program uruchomił transakcję copy_knaso_kpasp.aspx która skopiuje dane związane ze schematami kompletacji (tabela KPASO).

Przykładowo w kartotece asortymentowej uruchamiamy polecenie kopiowania kartoteki

role_sys/j_insert_update.aspx?refno=WMS_INS_KNASO&anuluj=0&metoda=insert&return=../role_wms/copy_knaso_kpaso.aspx?refno=@REFNO&nridasn=

 

kopiowanie kartotek asortymentowych

 

Po kliknięciu w przycisk ZAPISZ program dopisze nową kartotekę asortymentową i uruchomi transakcję copy_knaso_kpaso.aspx z parametrem refno=@REFNO, gdzie zmienna @REFNO zostanie zastąpiona wartością numeru referencyjnego danej kartoteki asortymentowej.

kopiowanie kartotek kompletacji