Transakcja x_zalaczniki.aspx umożliwa dołączenie zączników takich formatach jak .docx .xlsx .pptx .pdf .7z .bmp .cdr .chm .dat .dwg .gif .html .jpg .png *.ppsx .psd .zip .rar.

Wywołanie transakcji

Transakcja najczęściej wywoływana jest z poziomu TOOLBARMENU lub jako zakładka dopisania dokumentu, czy kartoteki.

Przykład wywołania transakcji:

../role_sys/x_zalacznik.aspx?refno=

zal1 300x187

Podgląd

Aby uruchomić transakcję x_załaczniki.aspx w trybie do podblądu należy dodać parametr insert=0
Przykład wywołania transakcji:

../role_sys/x_zalacznik.aspx?insert=0&refno=

zal2 300x187

zal3 300x187

Kategorie: Transakcje