Wyświetlanie danych w tabeli za pomocą transakcji j_grid.aspx często związane jest z dodaniem poleceń (przycisków umieszczonych w górnym pasku nad tabelką). Poza standardową konfiguracją polegającą na ustawieniu tych przycisków istnieje możliwość dodania poleceń w listy rozwijanej.

Warunkiem dostępu do przycisku z listą rozwijaną jest ustawienie parametru EKSPORT na tak, wówczas pierwszy z lewej jest przycisk oznaczony trzema poziomymi kreskami. Jest to lista, która domyślnie udostępnia polecenie eksportu danych do pliku excel (XLSX).

Konfiguracja

Ustawiamy polecenie EKSPORT na tak, oraz w polu dodatkowe przyciski wprowadzamy kod html dodatkowych obiektów np.:

j-grid konfiguracja dodatkowe przyciski

 

W efekcie otrzymujemy:

j-grid polecenia toolbar

Ustawienia

Kolejne polecenia tworzone są za pomocą definicji obiektów listy <li> gdzie każda pozycja menu to dowolny obiekt umieszczany między znacznikami <li></li>

Przykładowo:

<li id=”tb_btnUwagi” sslink=”/role_sys/j_uwagi.aspx?delete=1&grupa=CON&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Edycja” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/cv.png” /><span>Uwagi/notatki</span></li>

gdzie:

 • id – unikalny atrybut identyfikujący obiekt, musi zaczynać się od „tb_
 • sslink – atrybut wskazuje na transakcję jaka ma być uruchomiona gdy użytkownik wybierze daną pozycję menu
 • dialogbox – atrybut określa czy po kliknięciu ma być otworzone nowe okno nad gridem (True) czy ma nastąpić przekierowanie do nowej strony (False)
 • dialogboxtitle – jeżeli transakcja docelowa ma być otwarta w nowym oknie to za pomocą tego atrybutu definiujemy jak będzie nazywać się to okno (tytuł w górnym pasku)
 • dialogboxsize – atrybut określa rozmiar okna, np. (patrz skorowidz: prx=’DBS’)
  • big Duże (1024×768)
  • horizontal Poziome (640×240)
  • horizontal2 Poziome (1024×400)
  • max Wielkie (Max x Max)
  • medium Średnie (800×600)
  • normal Normalne (Max-40 x Max-40)
  • small Małe (400×300)
  • small2 Małe 2 (640×480)
  • small3 Małe 3 (500×200)
  • vertical Pionowe (320×480)
 • dialogboxrefresh – atrybut określa czy po zamknięciu okna, dane w tabeli mają być odświeżone (ponownie pobrane z bazy danych)
 • showclosebutton – atrybut determinuje czy okno posiada w prawym górnym narożniku ikonę zamknięcia okna X.
 • <img src=”/images_k/128×128/cv.png” /> – obrazek – ikonka polecenia
 • <span>Uwagi/notatki</span> tekst polecenia

Przykład

poniższy przykład definiuje listę popularnych poleceń (transakcji):

 • uwagi / notatki
 • dyskusja
 • pliki
 • zdjęcia
 • załączniki

<li id=”tb_btnUwagi” sslink=”/role_sys/j_uwagi.aspx?delete=1&grupa=CON&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Uwagi/notatki” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/cv.png” /><span>Uwagi/notatki</span></li><li id=”tb_btnForum” sslink=”/role_sys/j_forum.aspx?refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Dyskusja” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/FAQ.png” /><span>Dyskusja</span></li><li id=”tb_btnPli” sslink=”/role_sys/j_files.aspx?folder=App_Zal&subfolder=Pliki&admin=1&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Pliki” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/zalacznik.png” /><span >Pliki</span></li><li id=”tb_btnFot” sslink=”/role_sys/x_foto.aspx?delete=1&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Zdjęcia” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/plik.png” /><span >Zdjęcia</span></li><li id=”tb_btnZal” sslink=”/role_sys/j_zalaczniki.aspx?kod=ZALSS&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Załączniki” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/pdf.png” /><span >Załączniki</span></li>

 

Zastosowania uniwersalne

Uwagi

<li id=”tb_btnUwagi” sslink=”/role_sys/j_uwagi.aspx?delete=1&grupa=CON&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Uwagi” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/cv.png” /><span>Uwagi/notatki</span></li>

Dyskusja

<li id=”tb_btnForum” sslink=”/role_sys/j_forum.aspx?refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Dyskusja” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/FAQ.png” /><span>Dyskusja</span></li>

Pliki

<li id=”tb_btnPli” sslink=”/role_sys/j_files.aspx?folder=App_Zal&subfolder=Pliki&admin=1&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Edycja” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/zalacznik.png” /><span >Pliki</span></li>

Zdjęcia

<li id=”tb_btnFot” sslink=”/role_sys/x_foto.aspx?delete=1&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Zdjęcia” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/plik.png” /><span >Zdjęcia</span></li>

Załączniki

<li id=”tb_btnZal” sslink=”/role_sys/j_zalaczniki.aspx?kod=ZALSS&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Załączniki” dialogboxsize=”max” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” role=”menuitem” ><img src=”/images_k/128×128/pdf.png” /><span >Załączniki</span></li>

Historia

<li id=”tb_btnHis” sslink=”/role_sys/j_grid.aspx?widok=SQL_HISTORIA&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Historia” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/historia.png” /><span>Historia</span></li>

Dziennik zdarzeń

<li id=”tb_btnDzi” sslink=”/role_sys/j_grid.aspx?widok=SQL_DZIENNIK&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Dziennik zdarzeń” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/aktualnosci.png” /><span>Dziennik zdarzeń</span></li>

 

Wysyłanie SMS

<li id=”tb_btnSms” sslink=”/role_sys/x_sms.aspx?refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Wyślij SMS” dialogboxsize=”horizontal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/moje_zadania.png” /><span>Wyślij SMS</span></li>

Wysyłanie e-mail

<li id=”tb_btnEml” sslink=”/role_sys/x_mail.aspx?kodeml=01&refno=” dialogbox=”True” dialogboxtitle=”Wyślij e-mail” dialogboxsize=”normal” dialogboxrefresh=”False” showclosebutton=”True” ><img src=”/images_k/128×128/e-mail.png” /><span>Wyślij e-mail</span></li>

Kategorie: Konfiguracja