wydruk_refno.aspx

Za pomocą transakcji RDLC\wydruk_refno.aspx realizowane są wydruki z SQL Reporting Services. Transakcja jednocześnie pozwala realizować dodatkowo kilka funkcjonalności w zależności od parametrów.

Parametry

Wymagane parametry

Domyślnie transakcja generuje wydruk na podstawie przekazanego identyfikatora w postaci parametru @REFNO.

Uruchomienie transakcji z wymaganymi parametrami spowoduje utworzenie w locie dokumentów PDF i przesłanie go do przeglądarki internetowej. Jednak różne przeglądarki w różny sposób realizują metodę odbioru pliku PDF. Internet Explorer standardowo pobiera plik i wyświetla go w oknie, inne przeglądarki pobierają plik i zapisują na dysku, mogą też wyświetlić podgląd w oknie przeglądarki po zainstlowaniu odpowiedniego dodatku (rozszerzenia, wtyczki). W celu wyeliminowania takiego zachowania i ujednolicenia metody pobierania wydruków można przekazać opcjonalny parametr save (patrz opis poniżej).

 • typdok – wartość parametru
 • refno – wartość parametru przekazywana jest to szablonu wydruku (RDL) jako parametr @REFNO

 

Opcjonalne parametry

 • name – parametr pozwala wskazać nazwę pliku jaka zostanie użyta
 • name2
 • date
 • datetime
 • tab + kol + defkey – występowanie wspólnie trzech parametrów oraz opcjonalnie parametru conn pozwala na zastosowanie nazwy pliku danych odczytanych z bazy.
 • ean – uruchamia przed utworzeniem wydruku funkcje generowania kodów kreskowych, które zapisywane są w bazie w tabeli dpean. Wygenerowany kod kreskowy może być umieszczony na dokumencie. Wartość parametru ean to nazwa grupy definicji sposobu tworzenia kodów ean (skorowidz EANG).
 • view – dodanie parametru wymusza sposób działania polegający na wyświetleniu strony html w podglądem raportu, z poziomu którego możemy drukować i eksportować raport do różnych formatów. Rozwiązanie dedykowane jest dla raportów rozbudowanych, kaskadowych.
 • save – parametr wskazuje, że nie będzie automatycznie wysyłany plik do przeglądarki tylko zostanie wyświetlone okno z przyciskiem pozwalającym na pobranie pliku na żądanie. Plik może być generowany w formacie PDF lub XLS w zależności od wartości parametru save.
 • delete – parametr przyjmuje wartość pdf lub xls, powoduje, że wszystkie pliki starsze niż z bieżącego dnia są usuwane z folderu App_Pdf lub App_Xls.
 • archiwum – parametr decyduje o umieszczeniu utworzonego pliku w archiwum, ścieżka zgodna z wartością parametru. Przykładowo, chcemy aby każdorazowy utworzenie pliku było zapamiętane w archiwum jako kolejne kopie dokumentu. Jako archiwum będzie folder App_Zal\@REFNO\ gdzie @REFNO to kolejny unikalny numer referencyjny np. id sprawy, id dokumentu, id kontrahenta itp. parametr przyjmuje wartość archiwum=App_Zal\@REFNO\ Więcej patrz:
 • btnclose – parametr może być wykorzystany w powiązaniu z parametrem save, jeżeli chcemy, aby oprócz przycisku POBIERZ, pojawił się także przycisk ZAMKNIJ, który po kliknięciu zamyka okno wydruku i wraca np. do rejestru x_grid.

wydruk_refno_pdf

wydruk_refno podgląd

 

Podstawianie parametrów do raportu

Uruchamiając transakcję wydruk_refno.aspx możemy jako parametry przekazać wartości, które chcemy przekazać bezpośrednio do raportu. Nazwy parametrów muszą zaczynać się od symbolu @ i mieć nazwę identyczną z nazwą parametru zapisanego w szablonie raportu. Przykładowo szablon drukowania masowego etykiet miejsc składowania posiada parametr @ADRES wykorzystywany do filtrowania miejsc składowania jakie mają znajdować się na wydruku (etykietkach). Można raport uruchomić w trybie podglądu z parametrem view=1 i wpisać wartość oraz kliknąć przycisk URUCHOM RAPORT. Możemy jednak chcieć automatycznie wygenerować raport z  wynikami i zapisać w formacie PDF lub EXCEL. Aby przekazać wartość parametru i raportu należy wywołać raport z parametrem np. @ADRES=0.

Dla tego wywołania pod zmienną raportu @ADRES zostanie podstawiona wartość 0.

/rdlc/wydruk_refno.aspx?typdok=WMS/knwms_nridwms_multi&save=pdf&@ADRES=0.&refno=

seryjne drukowanie etykiet podgląd pdf

W efekcie otrzymamy wydruk etykiet, których miejsCe adresowe rozpoczyna się od znaków ZERO KROPKA.

Jak dynamicznie tworzyć link do transakcji tak aby wartość zmienne @ADRES była dodawana na podstawie wyboru użytkownika?

Można osiągnąć na kilka sposób, najprościej jednak skorzystać z transakcji x_run.aspx

ustawiając skorowidz RUN i uruchamiając transakcję w przykładowy sposób:

kod=WMS_KNWMS_ETY&run=../rdlc/wydruk_refno.aspx&params=ean|knwms$typdok|WMS/knwms_nridwms_multi$save|pdf&refno=

 

gdzie kod WMS_KNWMS_ETY dla skorowidza RUN definiuje dodatkowy parametr @ADRES

W powyższy sposób za pomocą zmiennych @ możemy przekazywać wartości dla dowolnych parametrów jakie umieścimy w raporcie.

 

Przykłady użycia

 • Zwykłe uruchomienie wydruku, przekazane są dwa parametry typdok i refno, dokument jest automatycznie przesyłany do przeglądarki
/rdlc/wydruk_refo.aspx?typdok=Wydanie&refno=
 • Wydruk poprzedzony jest generowanie kodów kreskowych zgodnie z definicją słownika EANG dla typu dprek. Dokument jest automatycznie przesyłany do przeglądarki
/rdlc/wydruk_refo.aspx?ean=dprek&typdok=Wydanie&refno=
 • Wydruk jak poprzednio generuje kody kreskowe, ale utworzony dokument w formacie PDF  jest zapisywany w folderze App_Pdf i pobierany jest na żądanie po kliknięciu przez użytkownika przycisku POBIERZ
/rdlc/wydruk_refo.aspx?save=pdf&ean=dprek&typdok=Wydanie&refno=
 • Wydruk jak poprzedni, ale dodatkowo wyświetlany jest przycisk ZAMKNIJ pozwalający zamknąć okno
/rdlc/wydruk_refo.aspx?save=pdf&btnclose=1&ean=dprek&typdok=Wydanie&refno=

 

Przykład z wykorzystaniem transakcji x_run.aspx z przekierowaniem, gdzie wartość parametru REFNO będzie podstawiona poprzez odczyt z bazy.

../role_sys/x_run.aspx?run=/rdlc/wydruk_refno.aspx&param=save|pdf$btnclose|1$ean|dprek$typdok|wysylka_dostawca$refno|&tab=dprek&kol=nrwewnetrzny&id=refno&refno=

 

Przykład zapisu do pliku w formacie XLS, utworzony dokument zapisywany jest w folderze App_Xls

/rdlc/wydruk_refo.aspx?save=xls&btnclose=1&ean=dprek&typdok=Wydanie&refno=

wydruk_refno_xls

 

Zapis dokumentu w archiwum

Użycie parametru archiwum pozwala na włączenie funkcji, która automatycznie po utworzeniu pliku pdf z wydrukiem zapisze jego kopię we wskazanym miejscu.

Przykładowo, chcemy aby każdy wydruk został zapisany w archiwum. Wydruk nazywa się oferta, dlatego wywołanie transakcji ustawiamy następujący sposób:

/rdlc/wydruk_refno.aspx?archiwum=App_Zal|@REFNO|Załączniki&typdok=oferta&save=pdf&refno=

Wartość parametru archiwum to wskazanie ścieżki kopii pliku. Ścieżkę podajemy rozdzielając foldery znakiem |. Możemy użyć zmiennej @REFNO jeżlei chcemy mieć zmienną ścieżkę zależną od numery referencyjnego jaki przekazujemy do raportu. W efekcie generowane pliki pdf są kopiowane do folderu np. App_Zal\123456789\Załączniki\

które można wyświetlać za pomocą standardowej transakcji załączników. Nazwa pliku w archiwum to nazwa drukowanego raportu (parametr typdok) oraz bieżąca data i godzina.

wydruk_refno_archiwum

Informacja o wykonanej kopii pliku (przeniesienie do archiwum) jest odnotowane w tabeli _historia z informacją KTO, KIEDY i CO przenosił.