Transakcja role_rap/raporty.aspx pozwala na podgląd wydruku lub generowanie plików z wynikami raportu w formacie XLS lub PDF.

Uruchamiając transakcję należy podać parametry wymagane oraz można opcjonalne. Dodatkowe dowolne parametry przekazywane przy uruchomieniu transakcji zostaną przekazane jako wartości generowania raportu (parametry raportu przygotowanego w Report Builder).

Parametry wymagane

raport

Parametr raport wskazuje na ścieżkę i nazwę pliku szablonu raportu jaki chcemy uruchomić. Przykładowo

raport=/Firma_SoftwareStudio/dokumenty_wz

oznacza, że uruchomiony zostanie raport (plik dokumenty_wz.rdl) znajdujący się w folderze Firma_SoftwareStudio, gdzie folder oznacza miejsce zdefiniowane w bazie danych SQL ReportingServices np. http://sql16/Reports/browse/

SQL reporting services

Parametry opcjonalne

save

Aplikacja online parametr save pozwala określić w jaki sposób zostaną utworzone i udostępnione dane wynikowe działania raportu. Domyślnie jest to podgląd na stronie, ale możemy wskazać format pdf lub xls np.

save=pdf

oznacza, że wynik raportu zostanie umieszczony w pliku pdf, który można pobrać, wyświetlić czy wydrukować.

raporty zapis pdf

ean

Parametr ean uruchamia generowanie kodów kreskowych wg schematu jaki wskażemy jako wartość parametru. Przykładowo

ean=NDN

oznacza, że program poszuka w skorowidzu EANG pozycji oznaczonych jako NDN i dla tych pozycji skorowidza wygeneruje kody kreskowe, które można wykorzystać na wydruku.

Dowolne parametry

Wszystkie dowolne parametry, które nie są na liście nazw zastrzeżonych (parametry opcjonalne):

 • 1
 • id
 • raport
 • hideparam
 • view
 • save
 • name
 • name2
 • regexp
 • date
 • datetime
 • rola
 • ean

Kody kreskowe

Wymagane jest podanie parametru opcjonalnego ean oraz wskazanie wartości referencyjnej dla której będziemy generować kody kreskowe.

Ostatni parametr to może być wartość referencyjna przekazana jako:

mls-REFNO=99999

gdzie 99999 to zmienna wartość przekazywana automatycznie dla wskazanego rekordu.

Przykład konfiguracji

Uruchamiamy transakcję z parametrami:

ean=NDN&raport=/CLIENTS_GGP/stiga_wz&save=pdf&mls-REFNO=

Skrowidz EANG zawiera zdefiniowane pozycje

EANG NN1200C

Czyli będziemy generować kod kreskowy typu CODE128 w formacie GIF, dla kolumny NN1200C znajdującej się w tabeli NDN w bazy custom – zakodowana w postaci kodu kreskowego będzie wartość odczytana z kolumny NN1200C

Kolejna pozycja skorowidza:

EANG MDOSTAWY

Czyli będziemy generować kod kreskowy typu CODE128 w formacie GIF, dla kolumny MDOSTAWY znajdującej się w tabeli NDN w bazy custom – zakodowana w postaci kodu kreskowego będzie wartość odczytana z kolumny MDOSTAWY. Rekord zostanie odszukany wg kolumny NN1200C.

raporty podgląd pdf