Programy magazynowe

Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli bardzo prosty widok tabeli zbudowanej ze znaczników DIV. Można ją wykorzystać do wyświetlania dowolnych zapytań, jednak należy pamiętać o ograniczeniach związanych z prostotą tej transakcji.

Przykładowo brak możliwości częściowego pobierania danych, czyli całość wyniku zapytania jest umieszczana w tabeli. Transakcja więc doskonale nadaje się do wyświetlania krótkich tabel i prezentowania np. szybkich raportów.

Programy magazynowe

Transakcję div_grid.aspx można wykorzystać jako metodę do wyświetlania raportów w okienkach pulpitu zarządzania (dashboard.aspx).

Parametry

Uruchamiając transakcję div_grid.aspx należy podać nazwę parametru REFNO dla którego ma być zbudowana tabela. Parametr ten to wartość kolumny KOD TRANSAKCJI

Zapytanie

Tworzenie tabelki obsługuje dowolne poprawne zapytanie do bazy SQL oraz pozwala zastosować parametry w celu dynamicznego tworzenia np. warunku filtrowania.

  • @KTRHID – wartość parametru użytkownika – konto analityczne
  • @MAGAZYN – wartość parametru użytkownika – kod magazynu
  • @MPK – wartość parametru użytkownika – komórka
  • @ROLASYS – wartość parametru użytkownika – kod roli systemowej
  • @KTO – wartość parametru użytkownika – nazwa login użytkownika ujęty w znaki apostrofu
  • @USERNAME – wartość parametru użytkownika – nazwa login użytkownika
  • @ODDZIAL – wartość parametru użytkownika – symbol oddziału
  • @DATA – wartość parametru użytkownika – bieżąca data
  • @REFNO – wartość parametru przekazywanego przy uruchomieniu transakcji, opcjonalne.

Przykład uruchomienia

/role_sys/div_grid.aspx?refno=DSB_DPHAN_MONTH