RDP Remote Access – uprawnienia użytkowników do zdalnego logowania do serwerów

Fragment tabeli _users:

Przechwytywanie

 

Kolumna RDPREMOTEACCESS:

  • Wartość, 1 gdy użytkownik może zdalnie zalogować się do serwerów RDP firmy
  • Wartość, 0 gdy użytkownik nie jest użytkownikiem zdalnym

 

Kolumna RDPAFRESSES:

  • Jeśli użytkownik może logować się z każdej lokalizacji, wtedy należy wpisać wartość ALL_IP
  • Jeśli logowanie dopuszczane jest z określonych adresów IP należy wpisać je w postaci jak pokazano poniżej:Przechwytywanie

 

Komunikaty wyświetlane użytkownikowi w razie wykrycia nieprawidłowości:

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB