RDP czyszczenie serwera

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

Najważniejsza parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • PARAMETRY:
    • ActiveServers – nazwy serwerów w sieci lokalnej, na których zostaną wyczyszczone tymczasowe foldery użytkowników, rozdzielone znakiem @
    • Paths – ścieżki folderów tymczasowych, których zawartość zostanie usunięta dla każdego użytkownika (podmieniony zostaje znacznik [USERNAME])

Przechwytywanie

 

Kategorie: SSJOB