RDP wylogowanie użytkowników

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

Najważniejsza parametry konfiguracyjne:

 • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
 • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
 • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
 • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
 • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
 • PARAMETRY:
  • UserLogOffHour – godzina startu wylogowaywania użytkowników
  • UserLogOffIDLETIMEminutes – liczba minut nieaktywności pozwalających za uznanie użytkownia za nieaktywnego
  • ActiveServers – nazwy serwerów w sieci lokalnej, na których zostaną wylogowani użytkownicy, rozdzielone znakiem @
  • SuperAdminUsers – nazwy użytkowników pomijanych w procesie wylogowywania rozdzielone znakiem @

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB