Odbudowa indeksów

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych, z niego odczytywana jest baza danych, w której odbudowane zostaną indeksy

 

Manualna odbudowa indeksu:

Przechwytywanie

 

 

Kategorie: SSJOB