Reorganizacja indeksów

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych, z niego odczytywana jest baza danych, w której dokonana zostanie reorganizacja indeksów

 

Manualna reorganizacja indeksu:

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB