Oprogramowanie magazynowe

Raport

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

Dostęp do serwera raportów zgodnie z plikiem exe.config:

Przechwytywanie

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

 • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
 • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
 • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
 • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane wygenerowane raporty
 • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
 • FOLDERKOPII – miejsce, w którym zostają zapisane tymczasowo raporty przed wysłaniem ich mailem
 • FORMAT – format raportu:
  • PDF
  • EXCEL
  • XML
  • CSV
  • IMAGE
  • MHTML
  • HTML 4.0

Oprogramowanie magazynowe

Kategorie: SSJOB