Aplikacja w chmurze

Organizacja bazy danych

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych, z niego odczytywana jest baza danych, która zostanie organizowana

Manualna organizacja bazy danych:

Przechwytywanie

Aplikacja w chmurze

Kategorie: SSJOB