Kopia bazy MSSQL

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

 • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
 • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
 • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
 • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
 • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
 • RODZAJKOPII – możliwe do wykonania są trzy rodzaje kopii:
  • pełna
  • przyrostowa
  • plik LOG
 • FOLDERKOPII – folder, w którym zostanie zapisana wykonana kopia bazy MSSQL

 

Przykładowe pliki kopii zapisane na dysku:

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB