Raport JEŻELI

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs :

Przechwytywanie

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy mailowe osób, do których zostaną wysłane emaile z informacja na temat spełnienia lub niespełnienia warunku „JEŻELI”
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • JEŻELI_ZAPYTANIE – zapytanie typu SELECT COUNT, od tego czy zwróci ono jakikolwiek rekord zależeć będzie dalsze działanie zadania
  • JEZELI_TAK – parametr określający czy powiadomienie mailowe zostaje wysłane, gdy zapytanie zwróci jakikolwiek rekord
  • JEZELI_NIE – parametr określający czy powiadomienie mailowe zostaje wysłane, gdy zapytanie zwróci jakikolwiek rekord
  • JEZELI_TAK_MAIL – treść wiadomości wysyłanej, jako powiadomienie w przypadku zwrócenia rekordów przez zapytanie przy włączonych powiadomieniach
  • JEZELI_NIE_MAIL – treść wiadomości wysyłanej, jako powiadomienie w przypadku braku zwróconych rekordów przez zapytanie przy włączonych powiadomieniach

 

!!! UWAGA !!!

Raport wykonywany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Kategorie: SSJOB