System do awizacji

W wielu miejscach programu może istnieć potrzeba, aby generować dużą ilość powiadomień wysyłanych np. mailem. Programowe wysyłanie pojedynczych wiadomości nie stanowi kłopotu, problem zaczyna się z wydajnością, gdy do wysłania są setki lub tysiące maili.

W celu rozwiązania takiego kłopotu, program StudioSystem wraz z modułem ssJob pozwalają na łatwe przygotowanie i realizację mailingu.

Poniższy opis jest przykładem zastosowania systemu mailingu do wysyłania powiadomień dla użytkowników oprogramowania na platformie StudioSystem System do awizacji.

Opis ogólny

Wiadomości e-mail do wysłania są zapisywane w bazie SQL, natomiast usługa ssJob z dowolnie ustaloną częstotliwością sprawdza czy są wiadomości do wysłania i w tle samodzielnie je rozsyła. Każda wiadomość jest więc zapisywana w bazie SQL jako oddzielny rekord do realziacji. Po wysłaniu wiadomości jest ona usuwana z listy zadań do realizacji i przenoszona do tabeli historii.

Baza danych

Przygotowanie mailingu i jego obsługa wymaga skorzystania z następujących tabel bazy SQL

 • _task – tabela zawiera listę powiadomień do wysłania
 • _send – tabela zawiera listę kampanii mailingowych, jeden rekord to jedna kampania, dla której jest wiele wysyłek w tabeli _task
 • dpdok – tabela zawiera szablon wiadomości e-mai jaki ma być rozesłany w danej kampanii.
 • _historia – tabela zawiera rekordy kopiowane z tabeli _task po wysłaniu wiadomości e-mail

Relację pomiędzy tabelami zapewnia informacja numer referencyjny – kolumna REFNO

Tabela _send

 • [REFNO] – unikalny numer referencyjny kampanii mailingowej
 • [REFNO_TEMPLATE] – numer referencyjny szablonu wysyłki, zgodny z numerem referencyjnym tabeli dpdok
 • [REFNO_GROUP]
 • [SUBJECT] – tytuł kampanii mailingowej
 • [MAIL_CONTENT] – treść wiadomości jaka jest rozsyłana w kampanii mailongowej, jest kopiowana z szablonu (dpdok) w momencie generowania mailingu. Zachowanie treści szablonu pozwala na późniejszą weryfikację lub re-mailing z identyczną treścią, nawet gdy zostanie zmieniony (zmodyfikowany) szablon wiadomości dpdok.
 • [REPLY_TO] – adres mailowy zwrotny
 • [REPEAT] – oznaczenie czy wiadomość ma być ponownie wysyłana w razie niepowodzenia.
 • [ACH] – znacznik 1 pozycja zatwierdzona (do realizacji) znak X oznacza rekord usunięty
 • [PRX] – znacznik EML dotyczy zadań wysyłki mailingowej.
 • [ROLASYS] – oznaczenie roli systemowej, która realizuje zadania wysyłki.
 • [ODDZIAL] – symbol oddziału użytkownika dokonującego zapis
 • [MPK] – symbol MPK użytkownika dokonującego zapis
 • [DDOWOD] – data dodania do bazy
 • [KIEDY] – data i czas utworzenia rekordu
 • [LOGIN] – nazwa użytkownika dokonującego zapis
 • [STAMP] – identyfikator wiersza i jego zapisu / modyfikacji
 • [KONTO_MAIL] – kod adresu mailowy z szablonu EML tabela x_skorowidze

Tabela _task

 • [ROLASYS] – oznaczenie roli systemowej, która realizuje zadania wysyłki.
 • [PRX] – oznaczenie rodzaju powiadomienia, znacznik EML – wysłać e-mail
 • [REFNO] – unikalny numer referencyjny wysyłki
 • [TEMAT] – tytuł wiadomości kopiowany z tabeli _send, ale po personalizacji danych – podstawienie zmiennych dla danego użytkownika
 • [TRESC] – treść wiadomości kopiowana z tabeli _send, ale po personalizacji danych – podstawienie zmiennych dla danego użytkownika
 • [EMAIL] – adres e-mial adresta
 • [STATUS] – status wysyłki
 • [LOGIN] – nazwa użytkownika dokonującego zapis
 • [KIEDY] – data i czas utworzenia rekordu
 • [KONTOMAIL]
 • [REFNO_SEND] – numer referencyjny wysyłki (refno z tabeli _send)
 • [REPEAT] – oznaczenie czy powtórzyć próbę wysyłki w przypadku błędu dostarczenia wiadomości e-mail
 • [NRIDODN] – identyfikator kontrahenta z tabeli KNKON
 • [NRIDCRM] – identyfikator kontrahenta z tabeli KNCRM
 • [DW] – adres mailowy, na który ma być wysłana kopia wiadomości e-mail
 • [UDW] –  ukryty adres mailowy odbiorcy, do którego ma zostać wysłana kopia wiadomości e-mail
 • [ZALACZNIKI] – pełna ścieżka dostępu do pliku, który ma być wysłany jako załącznik wiadomości e-mail, np. D:\IIS_DEMO\http_studiosystemtest_demo_softwarestudio_com_pl\App_Mail\6365941865396514\6365941865396514.pdf

Tabela dpdok

 • [ROLASYS] – oznaczenie roli systemowej, która realizuje zadania wysyłki.
 • [ACH]  – znacznik 1 pozycja zatwierdzona (do realizacji) znak X oznacza rekord usunięty
 • [PRX]  – oznaczenie rodzaju powiadomienia, znacznik EML – wysłać e-mail
 • [TYPDOK] – oznaczenie rodzaju dokumentu np. magazynowy, handlowych, reklamacje itp.
 • [STATUS] – status zapisu
 • [REFNO] – unikalny numer referencyjny rekordu
 • [NRIDODN]  – identyfikator kontrahenta z tabeli KNKON
 • [NRIDKON] – identyfikator kontrahenta z tabeli KNKON
 • [NRIDCRM]  – identyfikator kontrahenta z tabeli KNCRM
 • [NRIDPRA]  – identyfikator pracownika z tabeli KNKON
 • [NRDOKUMENTU] – numer dokumentu
 • [NRDOWODU] – numer dowodu
 • [STAMP]  – identyfikator wiersza i jego zapisu / modyfikacji
 • [ODDZIAL]  – symbol oddziału użytkownika dokonującego zapis
 • [MAGAZYN] – symbol magazynu użytkownika dokonującego zapis
 • [MPK] – symbol MPK użytkownika dokonującego zapis
 • [KIEDY] – data i czas utworzenia rekordu
 • [DDOWOD]  – data dodania do bazy
 • [DSKAN]  – data skanowania załączników
 • [TERMIN] – termin realziacji
 • [DPRZYJECIA]
 • [RODZAJDOKUMENTU]
 • [TYPDOKUMENTU]
 • [KORESPONDENCJA]
 • [NRSPRAWY]
 • [NRLISTU]
 • [TYTUL] – tytuł dokumentu
 • [TAGI] – tagi opisujące dokument
 • [ADRES]
 • [PRIORYTET]
 • [LOGIN]
 • [UWAGI]
 • [NRIDFLD]
 • [NRIDASM]
 • [NRIDWMS]

Tabela _historia

 • [AKTYWNE] – oznaczenie czy dany rekord jest aktywny, domyślnie TAK
 • [ACH]  znacznik 1 pozycja zatwierdzona (do realizacji) znak X oznacza rekord usunięty
 • [PRX]
 • [KIEDY]
 • [LOGIN]
 • [STAMP]
 • [REFNO]
 • [KTRHID]
 • [NUMERDOK]
 • [TYTUL]
 • [TYPDOK]
 • [MAGAZYN]
 • [UWAGI]
 • [IP]
 • [HOST]
 • [DZIEN]
 • [DDOWOD]
 • [MPK]