Awizacja w magazynie

Transakcja za pomocą której można wyświetlać zawartość (podgląd) dokumentu zapisanego w tabelach dpnot i dpdok.

Zastosowanie

Wyświetlanie powiadomień dla użytkownika systemu, zapisanych za pomocą edytora w tabeli dpdok. (transakcja /role_sys/editor.aspx?kod=dpdok)

dpnot_view

Konfiguracja

Parametry

Przy uruchomieniu wymagany jest parametr refno, którym przekazujemy numer referencyjny do zapisu w tabelach dpnot i dpdok. Z tabeli dpnot odczytywany jest tytuł powiadomienia, natomiast z tabeli dpdok odczytywana jest treść komunikatu.

Awizacja w magazynie