W formularzach możemy korzystać z wielu różnych kontrolek, za pomocą których dajemy możliwość użytkownikowi wprowadzania i wybierania danych. Kontrolka combo ma zadanie pozwolić użytkownikowi na wybór jednej lub wielu pozycji z dostępnej listy.

 

Przykład kontrolki do wyboru asortymentu

<div id=”nridasntable” class=”WebCombo” inputtype=”combo” sstext=”top(100) upper(NRIDASN), ‚<table><tr><td style=width:200px;><b>’ + INDEKS + ‚ </b></td><td>Kod EAN: ‚+EANASN+’ </td></tr><tr><td colspan=2 style=width:500px;>’+ NAZWAAS + ‚</td></tr></table>’ FROM knaso WHERE (AKTYWNE = 1) ORDER BY INDEKS” sspostback=”1″ sswidth=”500″ wymagane=”1″></div>

 

ComboChkBox

W celu przekształcenia zwykłej listu wyboru COMBO w listę wielokrotnego wyboru należy dodać parametr sscheckbox=”1″ i gotowe.

 

KASKADOWE COMBOFLY + COMBOCHKBOX

Asortyment /np. SIM1 Karta SIM – PLAY/
<div id=”Div21″ class=”WebCombo” inputtype=”combo” sstext=”top(100) upper(NRIDASN), (INDEKS + ‚ ‚ + NAZWAAS + ‚ ‚ + ISNULL(EANASN,”)) AS INDEKS FROM knaso WHERE (AKTYWNE = 1) ORDER BY INDEKS” sspostback=”1″ sswidth=”500″ wymagane=”1″></div>

Combo z listą checkbox, odczytujące dane z kontrolki nadrzędnej
<div id=”Div31″ class=”WebCombo” sscheckbox=”1″ inputtype=”combo” ssparentcombo=”Div21″ sstext=”” ssselect=”top(100) ID_DPMAG, REFNO FROM [dpmag] WHERE NRIDASN=$$SearchString ” sspostback=”1″ sswidth=”500″ wymagane=”1″></div>