Import XLS

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsza parametry konfiguracyjne:

 • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
 • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
 • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
 • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
 • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
 • PARAMETRY:
  • cSciezka – ścieżka, w której automat szuka pliku do zaimportowania
  • czyUsunacPlik – parametr, który określa czy plik po imporcie jest usuwany
  • wcXLS – refno ustawień importu z tabeli x_xls
  • UserName – nazwa użytkownika z tabeli _users
  • pValueNridodn – numer NRIDODN, może pozostać pusty

 

Przykładowa zawartość importowanego pliku:

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB