skorowidz CEDT

Zapis w bazie danych z formularza

Za pomocą transakcji editor.aspx użytkownik może wprowadzać dowolnie formatowane za pomocą kodu HTML teksty. Tekst ten można zapisywać w bazie danych SQL w dowolnie wskazanej tabeli i kolumnie. Można jednak wykorzystać funkcjonalność programu StudioSystem do tego aby wskazane elementy formularza zostały zapisane w bazie jako wyodrębniona informacja i zapisana w tabeli DPCEC. Zapis wyodrębnionych informacji pozwala na dalszą analizę i raportowanie tak uporządkowanych danych.

(więcej…)

platforma studiosystem

Masked Input

Jedną z form wprowadzania danych na formularzu transakcji j_insert_update.aspx oraz j_cecha.aspx  jest możliwość określenie sposobu wprowadzania danych za pomocą MASKED INPUT. W tym celu wybieramy kontrolkę typ MASK i w kolumnie parametry podamy sposób formatowania danych.

Przykładowo wpisujemy dla pola INDEKS w kolumnie parametry: mask=##-### (więcej…)