Uniwersalna transakcja pozwalająca na tworzenie dowolnych formularzy w języku javascript i JQuery.

Konfiguracja

Skorowidz JQS

parametry:

script=/role_wms/jqs_dpmag_wz.js?v@#appversion|scriptonload=MojaOnLoad()

  • script – wskazanie skryptu do uruchomienia, wartość @ zostanie zamieniona na znak=, można użyć zmiennej #appversion, która podstawi wartość zmiennej wersji aplikacji (zalecana metoda wersjonowania plików js, tak aby przeglądarka pobierała najnowsze wersje)
  • scriptonload – wskazanie nazwy funkcji uruchamianej po załadowaniu strony