Eksport XLSX

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • PARAMETRY (zgodnie z definicją exportu w tabeli x_skorowidze gdzie PRX=’XLSX’) :

 

Przechwytywanie

 

Przykładowa struktura generowanego pliku:

Przechwytywanie

 

Przechwytywanie

Kategorie: SSJOB